Kontaky-modul

Zástupci města místostarosta Patrick Zandl a radní Ing. Pavel Veselý se spolu s vedoucími komisí životního prostředí, stavební a pro strategii a rozvoj města a členy KŽP zúčastnili 22.5. 2023 terénní exkurze do Prahy 10 – Dubče za příklady revitalizací vodního prostředí, kterou zajistila Ing. Mgr. Eva Neubergová z MAS – Střední Polabí, z.s. Exkurzi vedl Ing. Jiří Karnecki (specialista vodních toků magistrátu Hl. m. Prahy), pod jehož vedením většina zdejších revitalizací vznikla. Zúčastnili se i zástupci AOPK ČR (Ing. Tomáš Just, Ing. Petra Královcová), kteří kompetentně podali na místě informace o případných dotačních titulech, dále vedoucí spolku Pro krajinu středního Polabí, z.s. Ing. Jiří Trčka a další. Účastníci navštívili celkem tři typy revitalizací  - revitalizaci vodního toku uvnitř zástavby, revitalizaci využívající tok ke zlepšení parkového oddechového  prostoru na okraji obce a špičkový příklad krajinné revitalizace rybníka a navazujícího toku ve volné krajině. Cílem exkurze bylo získat inspiraci, kontakty a informace pro případné obdobné akce na území našeho města.

Eva Neubergová

Server Aktuálně z Brandýska si tentokrát povídal s vedoucí MAS Střední Polabí Barborou Krejčí o tom, co sdružení MAS vlastně dělá, jak je prospěšné občanům, ale také školám, obcím nebo životnímu prostředí.

Celý rozhovor na Aktualnezbrandyska.cz


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates