Kontaky-modul

Jak se stát členem MAS - Střední Polabí, z.s.?

Členem  MAS - Střední Polabí, z.s. se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let mající trvalé bydliště v regionu MAS (v územní působnosti MAS Střední Polabí), či právnická osoba mající sídlo nebo místo provozovny v regionu MAS,  která souhlasí se stanovami a cíli MAS.

Členství vzniká rozhodnutím Výboru MAS o přijetí člena. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané Výborem MAS.

V případě zájmu přistoupení nové obce k místnímu partnerství je nutný souhlas této obce se zařazením obce do územní působnosti místního partnerství a souhlas s vypracováním Integrované strategie území. Změna územní působnosti je možná pouze se souhlasem RO SZIF.

Členství v MAS je dle rozhodnutí Valného shromáždění ze 13.6.2023 zpoplatněno částkami:

20,- Kč/obyvatel rok pro obce

2000,- Kč právnické osoby a fyz. osoby podnikající

500,- Kč fyzická osoba

Dokumenty potřebné k členství:

Členská přihláška - právnická osoba (PDF)

Členská přihláška (PDF)

Formulář přihlášení do zájmové skupiny (PDF)

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates