Kontaky-modul

Co je to Místní akční skupina (MAS)?

 • Místní akční skupina (MAS) je neziskové, nepolitické sdružení občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spojuje zájem o rozvoj určitého území.
 • Místní partnerství působí na uceleném venkovském území s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000. Plošně je vymezeno územní působností MAS.
 • MAS je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování.
 • Občanská společnost a partneři ze soukromého sektoru by měli mít minimálně 50% rozhodovacích práv a žádná zájmová skupina by neměla mít více než 49% hlasů.
 • MAS má svou vlastní specifickou, rozvojovou strategii (tzv. Integrovanou strategii území), kterou se zavazuje na svém integrovaném území naplňovat.
 • Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Činnost MAS tedy bývá zaměřena na ochranu nejvýznamnějších přírodních či kulturních hodnot v území, podporu občanských iniciativ a středního podnikání, rozvoj místního zemědělství, využití volného času, rozvoj infrastruktury a cestovního ruchu.
 • Výhoda MAS spočívá v tzv. „bottom – up“ přístupu, kdy iniciativa při rozvoji regionu vychází „ze zdola“. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady.
 • MAS má svoje stanovy, organizační řád a strukturu.
 • Fungování MAS je založeno na metodě Leader.
 • MAS funguje jako zprostředkovatel a administrátor grantů a dotací (finanční podpory z EU a z národních programů) pro fyzické i právnické osoby z regionu, v němž působí. MAS zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o granty, zajišťují konzultace, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování, realizují informační, vzdělávací a poradenské činnosti.

Principy metody Leader:

 • Existující strategie místního rozvoje
 • Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící MAS
 • Přístup „bottom-up“
 • Integrované a vícesektorové akce
 • Inovační přístup
 • Spolupráce – know-how
 • Vytváření sítí

Co nesmí v činnosti MAS chybět:

 • Rovnováha mezi ISÚ a vlastní činností MAS
 • Územní celistvost
 • Komunitní práce
 • Aktivizace „živého venkova“
 • Národní a mezinárodní spolupráce
 • Vzdělanost a vzdělávání
 • Spolupráce s odborníky
 • Administrace projektů
 • Hodnocení MAS

Více informací k přípravě ISÚ zde:

odkaz na naši ISÚ:

http://www.strednipolabi.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=157

http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/

 

Více informací k procesu standardizace MAS (certifikace) zde:

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/dlouha-cesta-ke-stanoveni-standardu-mas-se-blizi-k-zaveru/

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates