Kontaky-modul

MAS – Střední Polabí, z.s. vyhlašuje 1. výzvu v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027, Intervence 52.77 – LEADER (dále jen „SP SZP“).


Vyhlášené Fiche:
- Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků
- Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí
- Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině

Základní informace k výzvě:
Termín vyhlášení výzvy:  29. 4. 2024
Termín příjmu žádostí:   od 29. 4. 2024 do 10. 6. 2024
Termín registrace na RO SZIF: 31. 7. 2024

Celková výše alokace pro 1. výzvu je 19 000 000,00 Kč

Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace pro 1. výzvu

F 4

Podnikání malých a středních podniků

7 000 000,- Kč

F 5

Základní služby a obnova obcí

10 000 000,- Kč

F 6

Neproduktivní infrastruktura v krajině

2 000 000,- Kč

Seminář pro žadatele: úterý 7. 5. 2024  od 17.00 v prostorách MAS na brandýském zámku

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer SP SZP

e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: +420 730 182 815

kontakt č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky SP SZP:

Petr Mašek

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:  +420 602 184 853

Další informace pro žadatele:

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat žádosti předem na bezplatných osobních konzultacích.

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Základním dokumentem pro poskytování dotačních prostředků jsou Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (Pravidla pro konečné žadatele).

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:

Přiložené dokumenty:

1)    Výzva SP SZP č. 1 MAS - Střední Polabí
2)    PRAVIDLA pro konečné žadatele
3)    Čestné prohlášení o nepodjatosti
4)    Postup pro žadatele pro podávání Žádosti o dotaci

Dokumenty, které jsou zveřejněny v platném znění na stránkách SZIF (viz odkaz na výzvu MAS na stránkách SZIF):

1)    Výzva SP SZP  č. 1 MAS - Střední Polabí
2)    Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků
3)    Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí
4)    Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině
5)    Způsob výběru projektů na MAS
6)    Programový rámec


Odkaz na výzvu MAS na stránkách SZIF:

https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-praha?ino=0&portalAction=detail&ji=1001058267

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates