Kontaky-modul

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 015-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 vyhlásila hejtmanka Středočeského kraje Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena:
pro tematická zadání Životní prostředí
od 1. února 2020 od 09:00 hodin
do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin

pro tematické zadání Doprava
od 17. září 2020 od 9:00 hodin
do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin

pro tematické zadání Sociální oblast
od 17. září 2020 od 9:00 hodin
do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin

pro tematické zadání Oblast IT
od 17. září 2020 od 9:00 hodin
do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin

pro tematické zadání Oblast vzdělávání
od 17. září 2020 od 9:00 hodin
do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin


Žadatelem o dotaci může být:
•    obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji,
•    dobrovolný svazek obcí vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona č. 128/2009 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Středočeského kraje.

V tuto chvíli nemá MAS vyhlášeny žádné výzvy.

 

 

 


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates