Kontaky-modul

MAS - Střední Polabí, z. s.

Náš zapsaný spolek vznikl na návrh pětičlenného přípravného výboru dne 18.1.2013 registrací stanov MAS Střední Polabí, z.s. Ministerstvem vnitra ČR, s cílem využít jedinečné možnosti zapojit se do Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Cíle MAS - Střední Polabí, z. s. jsou zejména:

 •      ochrana nejvýznamnějších hodnot území MAS Střední Polabí, kterými jsou zejména venkovská prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní   bohatství a zdravé životní prostředí
 •       podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni
 •      zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, multifunkčního zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj.
 •       zabezpečení koordinovaného postupu členů MAS při všestranném rozvoji výše uvedeného území

MAS - Střední Polabí, z.s. v datech:

 • 18. 1. 2013 registrovány Ministerstvem vnitra ČR Stanovy Místní akční skupiny Střední Polabí, o. s.
 • 8. 2. 2013 ustavující Valné shromáždění MAS v Lázních Toušeň.
 • 4. 1. 2016 Standardizace MAS (Standardizace v PDF)
 • 31. 3. 2016 Podána Strategie MAS do schvalovacího procesu
 • 30. 7. 2017 stěhování kanceláře MAS
 • 3. 10. 2017 změna sídla MAS na adresu: Plantáž 402/8, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01
 • 24. 11. 2017 schválení strategie CLLD MAS Střední Polabí
 • 26. 2. 2018 vyhlášení první výzvy (na příměstské tábory)

Územní působnost a členové MAS - Střední Polabí, z. s. (k 1. 12. 2019):

- Členové MAS: 16 obcí – Borek, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice, Jenštejn, Káraný, Křenek, Lázně Toušeň, Nehvizdy, Podolanka, Polerady, Přerov nad Labem, Skorkov, Sojovice, Svémyslice, Zápy, Záryby, Zeleneč

-  Územní souhlas:  Dřevčice, Nový Vestec

Celkový počet obyvatel 48 258 (stav k 31.12.2017)

-  Počet členů partnerství: 67, z toho veřejný sektor 20 (29,85%), soukromý sektor 47 (70,15%)

 

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates