Kontaky-modul

Postup schvalování strategie
Strategie byla odevzdána 31. 3. 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR)
1)   Formální hodnocení
-      na kontrolu formální přijatelnosti mělo MMR 30 pracovních dnů (dále jen PD), to by bylo 12. 5. 2016.
-      strategie nám byla vrácena 31. 8. 2016 tedy MMR překročilo termín o 77 PD, termín dopracování strategie byl za nás 10 PD a prodloužili jsme ho o 5 PD do 14. 9. 2016.
-      MMR mělo 10 PD na druhou kontrolu formálních náležitostí, tedy do 6. 10. 2016, formální hodnocení bylo ukončeno
 
2)   Věcné hodnocení – 1 vlna
-      30 PD měli jednotlivé řídicí orgány na věcné hodnocení. Připomínky nám přišly 6. 2. 2017. Od hlasování velké komise máme na dopracování připomínek ze všech tří řídicích orgánů 20 PD.
-      Mezi chyby definované řídícími orgány k naší strategii patří špatně nastavené monitorovací indikátory, chyba ve finančním plánu a nutnost doplnit vazby mezi jednotlivými opatřeními, změna realizace strategie v letech s ohledem na zpoždění hodnocení strategie ze strany ministerstev, nutnost doplnit potencionální žadatele pro zajištění absorpční schopnosti regionu. Na základě zápisu úspěšného projití do první vlny věcného hodnocení dostaneme akceptační dopis k realizaci strategie – ANO s výhradou a na jeho základě dostaneme proplacené režijní výdaje na provoz a animační činnost MAS za roky 2015 a 2016.  Formální připomínky k první vlně věcnému hodnocení přišly 24. března.

 
3)   Věcné hodnocení – 2 vlna
-    Na druhou vlnu věcného hodnocení čekáme. 


Příprava naší MAS k výzvám:
-      V únoru bude volební valné shromáždění MAS, kde budou znovu voleny zástupy členů do orgánů MAS (u Výboru a Kontrolní komise již uplynulo dvouleté volební období a Výběrová komise bude převolena po ročním volebním období)
-      v průběhu května – června budou probíhat školení orgánů MAS k plánovaným výzvám.
-      Strategie sice není schválena, ale její realizace probíhá, již nyní plníme animaci pro žadatele v území, zajišťujeme konzultace pro všechny školy k čerpání prostředků na tzv. šablony projektů, rozvíjíme slabé stránky regionu
Bohužel nám k některým aktivitám chybí finanční nástroj – bez schválené strategie nemůže žádná MAS vyhlašovat své výzvy, proto věříme, že postup hodnocení strategií se zrychlí ze strany ministerstev. Průběh hodnocení strategii dává 1x týdně k dispozici NS MAS na svůj web http://nsmascr.cz/.

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates