Kontaky-modul

V předvánočním čase si ještě víc uvědomujeme, jak je důležité pomáhat druhým. Jsme moc rádi, že se v našem regionu najde mnoho lidí, kteří se zajímají o život kolem sebe a chtějí pomoc kde tam, kde je potřeba.

Jednou z možností, jak se zapojit je Adventní kalendář pomoci. Adventní kalendář pomoci již potřetí nabízí 24 okének možností konkrétní pomoci, která poslouží potřebným lidem v našem regionu. Vždy oslovujeme místní organizace či jednotlivce, kteří působí ve čtyřech základních oblastech: rodiny s dětmi, senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se zdravotním znevýhodněním.

V loňském roce byl kalendář velmi úspěšný. Díky obětavé práci mnoha lidí se do projektu zapojilo mnoho firem i jednotlivců. Podařilo vybrat úžasnou částku 52.550,- Kč. Peníze byly rozděleny celkem osmnácti organizacím. Někteří dárci věc uvedenou v políčku kalendáře přímo organizaci pořídili a osobně předali.

Dobrý pocit a radost potřebných, je pro nás i dárce tou nejlepší odměnou. Proto jsme i tento rok registrovali sbírku na Středočeském kraji a pevně věříme, že nám pomůžete opět zaplnit všechna políčka. Sbírku organizuje MAS – Střední Polabí a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Sbírka je řádně registrována na Středočeském kraji a vždy řádně vyúčtována. Veškeré prostředky jsou předány organizacím na základě darovacích smluv a organizace pokaždé dokládají faktury a fotografie pořízeného vybavení.

Případné dotazy rády zodpoví:
Lenka Balounová
tel. 326 653 806, 778 521 813
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
oddělení sociálního zabezpečení MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Barbora Roušarová
774 842 464
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vedoucí MAS – Střední Polabí, z. s.

Informace o sbírce najdete na www.strednipolabi.cz, www.obchod-dobromysl.cz a www.brandysko.cz
Letošní sbírka probíhá příspěvkem na transparentní účet sbírky: 2900376993/2010

Transparentní účet k nahlédnutí

Kalendář pomoci PDF

Video Adventní kalendář pomoci

 

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4h-OSKJYBYM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Hlasování VS probíhá z důvodu nouzového stavu v ČR per rollam v termínu od 15. 10. 2020 13:30 hodin a bude ukončeno v pondělí 19. 10. ve 13:00 hodin.

Jedná se o hlasování k výběru projektů ve výzvě č. 4 PRV Fische 18 dle bodového hodnocení Výběrové komise.

Usnesení: Valné shromáždění MAS – Střední Polabí schvaluje per - rollam výběr Žádostí o dotaci ve Výzvě PRV č. 4, Fiche 18 dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS a výsledku hodnocení Výběrové komise.

Ve Fiche 18 jsou vybrány následující projekty:

 

Žadatel/IČ

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Počet bodů

Název projektu

Tělocvičná jednota Sokol Sojovice

Sojovice

70

Rekonstrukce/ obnova zázemí sokolovny TJ sokol Sojovice

Obec Káraný

Káraný

70

Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost - Káraný

Obec Káraný

Káraný

70

Obnova veřejného prostranství v okolí OÚ Káraný

Obec Sojovice

Sojovice

70

Rekonstrukce a obnova obecní knihovny na p.č. st. 364

Obec Polerady

Polerady

70

Úprava veřejného prostranství u obecního úřadu v obci Polerady

Římskokatolická farnost Čelákovice

Přerov nad Labem

65

Přerov n. L. - obnova interiéru kostela sv. Vojtěcha

Obec Záryby

Záryby

65

Revitalizace veřejného prostranství Záryby-návesní prostor U Kapličky

Obec Přerov nad Labem

Přerov nad Labem

65

Přerov n. Labem - veřejné WC

Junák - český skaut, středisko Čelákovice,  z. s.

Čelákovice

60

Pořízení stanových plachet pro skautské středisko Čelákovice

Město Čelákovice

Čelákovice

60

Čelákovice - obnova fasády kaple sv. Václava, Císařská Kuchyně

Tělocvičná jednota Sokol Nehvizdy

Nehvizdy

60

Vybavení pro spolkovou činnost Sokol Nehvizdy

 

Ve Fiche 18 nejsou vybrány následující projekty:

Žadatel/IČ

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Počet bodů

Název projektu

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav/00240079

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

60

Rozšíření veřejného prostranství v parku u Autobusového nádraží

Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi/43751083

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

60

Objekt Děkanství - oprava střešní konstrukce a střešního pláště

 

Tyto projekty nejsou vybrány k podpoře z důvodu nedostatku alokace ve Fichi. Fiche 18 byla vyhlášena na celou alokaci na programové období, proto prostředky nelze navýšit ani z důvodu podpory hraničního projektu, ani převodem nedočerpaných prostředků v jiné Fichi.

Vysvětlení: Projekty se shodným počtem bodů v jedné Fichi jsou řazeny dle výše způsobilých výdajů. Ze kterých je stanovena dotace. Pokud i v tomto údaji je shoda. Řazení probíhá podle počtu obyvatel obce k poslednímu dni roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci (dle místa realizace projektu).

 


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates