Kontaky-modul

Naše MAS se může pyšnit dalšími úspěšně dokončenými projetky, jsou to: skládací mapy regionu Střední Polabí a turistické informační cedule. Díky přispění Středočeského kraje jsme nakoupili mapové podklady s celou oblastí Středního Polabí. 

Skládací mapy jsme v počtu 10.000 kusů dostali už začátkem roku a postupně si je jednotlivé obce a města rozebírají. Lidem jsou k dispozici zcela zdarma a podle ohlasů, které se k nám dostávají je o mapy opravdu velký zájem. Pokud nevíte, kde k mapě přijít, můžete se zastavit i v naší kanceláři v Brandýse nad Labem.

Dne 9. února jsme převzali dodávku 40 kusů informačních turistických cedulí. Cedule mají rozměr 130X 90 cm a mimo mapy zde naleznete povídání o obcích městech, podobné texty jsou i v mapách. Postupně si je budou jednotlivé obce a města odebírat a necháme na jejich úvaze, kde budou cedule umístěné. Doufáme ale, že pro jarní turisty, cyklisty a návstěvníky už budou cedule sloužit.

Děkujeme tímto všem, kteří se na realizaci podíleli a také firmě Durabo za realizaci a dodávku u obou projektů.

 

 

O dotačních možnostech vás pravidelně informujeme v našem dotačním zpravodaji. Využité informace o dotačních příležitostech z nadací jsme dnes zúročili také my. Na nadaciz ČEZ jsme odeslali žádost o dotaci, ze které bychom v případě schválení financovali chod soutěže Fextovo území 2. Podat na Nadaci ČEZ není vůbec složité, zvládnete to také.

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Číst dál: Podaná žádost na Nadaci ČEZ

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Číst dál: Publikace Národní dotační zdroje ke stažení

V loňském roce se spolkům v Lázních Toušeni podařilo zrealizovat dva projekty podpořené z Fondu hejtmana Středočeského kraje. Divadelní soubor si podal žádost o podporu na nákup nebrzděného vozíku, který využije při přípravě kulturních akcí v Toušeni a při hostování na jiných scénách. Vozík má ložní plochu 295x145 cm a lze ho připojit za osobní auto. Celkové náklady na byly 38 020 Kč a z dotace bylo hrazeno 52% nákladů.

Číst dál: Dotační úspěchy divadla a Sokola v Lázních Toušeň

Na diskusním večeru 28. listopadu v Irish Music Baru zazněly tyto přednášky o měření ovzduší, které proběhlo v roce 2015 v Čelákovicích: RNDr. J. Hovorka, Ph.D. a kol. (Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy): Znečištění ovzduší atmosférickým aerosolem v Čelákovicích: rozdíly mezi místy a během procházek v centru městaV rámci projektu CENATOX, financovaného GAČR (P503-12-G147) provedli v zimě 2015 členové Laboratoře pro studium kvality zevrubná měření kvality ovzduší v Čelákovicích.

Číst dál: Krátká zpráva z besedy o ovzduší

Připomínka středečního křestu:

Jak se žilo v Polabí v 16. až 18. století...? To a mnohé další se dozvíte z pracovních listů určených pro první stupeň základních škol. Projekt, který už možná od nás znáte se dočkal konečné fáze a tak jsme před vánoci od tiskárny dostali rovných 1.800 kusů sešitů. Distribuce bude probíhat postupně, primárně jsou sešity určeny pro školy, ale budou rozdány i do míst, kde se schází děti. K příležitosti dokončení projektu, na který přispěl také Středočeský kraj jste všichni vítáni na malou oslavu - Křest, která se bude konat 22. února 2017 v prostorách brandýské Kočárovny.


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates