Kontaky-modul

Okrašlovací spolek čelákovický vás ze na besedu o kvalitě ovzduší. Beseda se bude konat 28. listopadu od 18:00 v Irish Music Baru. Další podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Číst dál: 28.11. - Pozvánka na besedu o kvalitě ovzduší

Národní dotace od ministerstva pro místní rozvoj ČR mají několik dotačních programů, o možnostech dotací pro nestátní neziskové organizace jsme informovali zde.  Dnes se podíváme na dotace pro obnovu a rozvoj venkovských obcí. Dotaci je možné poskytnout například pro herní prvky na hřiště, přístavbu klubovny, kterou využívají děti. V programu jsou také peníze na obnovu sakrálních staveb - kapliček, božích muk atd. Zajímavá pro obce je také dotace na obnovu místní komunikace. Dalším podprogramem je pak podpora bydlení.

Číst dál: Dotace pro rozvoj regionu, dotace pro bezbariérové bydlení

Po letní (již uzavřené) možnosti dotace pro sportovní kluby ze Středočeského kraje je tu nyní pro spolky a obce nová dotační příležitost od MŠMT. Program 133510 se jmenuje Podpora materiálně technické základny sportu a tentokrát se jedná o investiční záměry určené pro nové stavby anebo pro rekonstrukce a modernizace těch stávajících.

Spolky tak při možnosti rekonstrukce nebo modernizace dosáhnou až na 80 % výši dotace, u nových staveb je výše dotace 60%. Obce coby žadatelé pak při rekonstrukci nebo modernizaci mohou získat až 60 % z celkové částky, při nové stavbě jen 50%. Maximálně je možné žádat o 20 000 tisíc Kč na jednu žádost, v programu je 438 milionu Kč.

Číst dál: MŠMT: podpora materiálně technické základny sportu

Nestátní neziskové organizace (NNO) v České republice mohou získat podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj i v příštím roce. Od dnešního dne (31. 10.) lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci pro rok 2017.

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2017:

  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
  • Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s..
Číst dál: MMR: dotace pro NNO

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Možnými žadateli jsou obce na území České republiky, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 3 000. Výše dotace na jeden projekt se dle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80% uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až 1 milion korun opět dle dotačního titulu. 

Podprogram je členěn na pět dotačních titulů:
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Číst dál: MMR: Podpora obnovy rozvoje venkova 2017

V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze v rámci oslav vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Mottem letošní Modlitby za domov je "Díky za domov, díky za vlast". Modlitba za domov 2016 nabídne pestrý kulturní a duchovní program pro děti i dospělé, jenž se bude odehrávat na dvou místech v Praze.

Číst dál: Modlitba za domov 2016

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates