Kontaky-modul

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1.12.2014 tři dotační tituly pro obnovu a rozvoj venkova v roce 2015.

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Rozhodnutím ministryně č. 220/2014 ze dne 26. listopadu 2014 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 1. prosince 2014. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015.

Zásady podprogramu a veškeré formuláře naleznete ZDE.

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Zbyvaji-tri-tydny-do-predlozeni-zadosti-o-dotace-u

MAS Střední Polabí může vám, potencionálním žadatelům o registraci bezplatně pomoci s vypracováním žádosti o registraci svého produktu pro značku POLABÍ regionální produkt®.

Značku uděluje MAS Podlipansko a zde jsou další informace pro vás:

 

Číst dál: POLABÍ regionální produkt® - chcete získat značku? Pomůžeme vám

Po standardizaci naší MAS Střední Polabí na které nyní pracujeme, budeme v červenci podávat na Ministerstvo pro místní rozvoj strategii území naší MAS (tzv. CLLD).

Součástí strategie je nastavení dosažených indikátorů, tedy to, co se za vydané peníze z EU podaří na našem území realizovat, počet čerpaných prostředků, cíle regionu MAS, které bude realizovat z prostředků přes MAS i individuální cestou, jak budeme hodnotit tedy přesnějí řečeno evaluovat strategii MAS. Za tímto účelem evaluace strategii probíhá nyní výměna zkušeností mezi stávajícími MAS a MASkami novými v rámci projektu Spolupráce, více o tom projektu se dozvíte na tomto odkaze se můžete dočíst na našem webu pod záložkou Projekty na tomto odkazu : http://strednipolabi.cz/index.php/evaluace-a-monitoring-strategi


Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy.

Číst dál: Aktuality z dotací Středočeského kraje na 2015 a harmonogram výzev na 2014–2020

Grádo bylo dřív velmi známé koupaliště pro Prahu a široké okolí, co se s místem stalo a jakou má historii? A jaké poklady skrývá Střední Polabí? 

pokladyNe

Číst dál: DVD: Za poklady Středního Polabí a Grádo - písečné lázně

Okrašlovací spolek čelákovický připravil, podpořen městem Čelákovice, brožurku ve formátu PDF pod názvem Průvodce po stromech ve městě Čelákovice.

okraslovaci

 

Číst dál: Stáhněte si Průvodce po stromech ve městě Čelákovice

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates