Kontaky-modul

svatovaclavske2014

 

Národní Svatováclavská pouť se uskuteční jako každý rok ve Staré Boleslavi, program začíná již v pátek 26.září a pokračuje až do neděle 28.září.

I nás z MAS můžete na pouti potkat, těším se na setkání s Vámi!

Program Národní Svatováclavské pouti je k dispozici na oficiálních stránkách : http://svatovaclavskapout.cz

V regionu MAS Střední Polabí proběhlo od září 2013 do června 2014 celkem 14 setkání se zástupci samospráv, neziskových organizací a podnikatelů, kterých se zúčastnilo celkem účastí na pracovních skupinách nebo řídících skupinách 85 osob z regionu MAS Střední Polabí.


Cílem setkání bylo zejména:
•    zhodnotit vývoj ve svém regionu, jeho výhody a nedostatky
•    upozornit na věci, které ztěžují život obyvatel a není v kompetencích a finančních možnostech jednotlivých obcí je řešit
•    vyhledat řešení problémů definovat si opatření a aktivity pro rozvoj regionu, vyhledat nositele řešení. V některých případech je nositel řešení sama MAS.

Na základě těchto námětů byly zpracovány SWOT analýzy. Dále byli všichni vyzváni k zaslání zásobníků projektů

Aktualizovaný harmonogram tvorby SCLLD

 

Zápisy a fotografie ze setkání pracovních skupin 

Zásobník projektů (PDF)

Zapojení komunity do tvorby strategii CLLD

Dotazníková šetření

Strategie SCLLD MAS Střední Polabí pro vypořádání připomínek (PDF)

Analytická část SCLLD MAS Střední Polabí k 30. 6. 2015 (PDF)

připomínkový list I

připomínkový list II

 

 

 

 


Dne 19.září  proběhl na brandýském zámku Seminář pořádaný MAS Střední Polabí, o.s., tématem Semináře byly dotační příležitosti v období 2014-2020.

Pro váš zájem o jednotlivá témata ze Semináře nabízíme prezentace k volnému stažení (formát prezentace v pdf)

Prezentační materiály:

Informace o následujícím Programovém období 2014-2020 prostřednictvím MAS

info programoveobdobi Všechny

Podmínky standardizace MAS schválené vládou ČR 

standardizace

Integrovaný regionální operační program

irop

Výzvy EU - priority EU v oblasti rovných příležitostí a zaměstnanosti

 rovneprilezitosti

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Střední Polabí

strategierozvoje

 

Fotogalerie:

  IMG_6124 IMG_6134

*Celou fotogalerii získáte kliknutím na fotku, nebo kliknutím na tento odkazVe čtvrtek 18. září 2014 se na Krajském úřadu Středočeského kraje setkali zástupci místních akčních skupin (MAS) s hejtmanem Milošem Peterou. „Naše dnešní setkání je jakýmsi navázáním na tradici setkávání MAS s hejtmanem a já jej považuji za podnětné a užitečné. Kraj rozhodně tyto skupiny, kterých je v kraji 26, podporuje a bude podporovat. Jak jsem informoval zástupce MAS, momentálně připravujeme rozpočet na příští rok, do něhož bychom rádi s finanční podporou pro MAS počítali. Vše je ale zatím v jednání. O možné výši podpory rozhodnou v prosinci středočeští zastupitelé,“ uvedl hejtman Miloš Petera.

Během setkání se hejtmanovi osobně představili jednotliví zástupci MAS.

Během setkání se hejtmanovi osobně představili jednotliví zástupci MAS. Zazněly také informace o přípravě období 2014-2020. Národní síti MAS se podařilo vyjednat na doporučení EU zapojení komunitně vedeného místního rozvoje (MAS) v rámci územní dimenze do těchto operačních programů: IROP, OPŽP, OP Zaměstnanost, PRV a částečně i OP VVV. Celkově by metodou LEADER měly do Středočeského kraje přitéci více než 2 miliardy korun. V současné době jednotlivé MAS připomínkují své první verze strategií rozvoje v územích a čeká je ještě roční příprava, než dojde k prvním výzvám pro žadatele z území.

Místopředseda krajské sítě Milan Oliva zhodnotil dosavadní spolupráci s krajem a padly i návrhy dalších způsobů možné spolupráce.

Místní akční skupina (zkráceně MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spojuje zájem o rozvoj určitého území. V současné době je na území celého Česka 179 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní specifickou rozvojovou strategii. Základním cílem všech MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Aktivita vybraných MAS byla v letech 2007-2013 financována z Programu obnovy venkova, v rámci kterého jednotlivé MAS svou strategii i realizovaly. MAS vyhlásila výzvu pro místní žadatele, zajistila potřebnou konzultaci, administraci, hodnocení a výběr projektů.

Výhoda MAS spočívá v tom, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. Velký důraz je kladen na spolupráci a partnerství na místní úrovni.

 

Zpráva včetně fotografií (HTML link)

 


Mgr. Markéta Prokešová

tiskový referent


Dne 27. září 2014 na Biofarmě Brzkov pana Matouška od 9:00 hodin se uskuteční praktický seminář na témata:


- Zpracování ploch po sklizni a přípravu na zimu
- Obhospodařování polních sadů – řešení v rámci nové dotační politiky

Číst dál: 27.9.2014 - Pozvánka na seminář: Nové systémy obdělávání půdy zadržující vláhu v půdě

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates