Kontaky-modul

Administrativní podpora ze strany MAS Střední Polabí je v prvé řadě konzultace při modelaci projektu, výběru šablon a zpracování požadovaných dokumentů. Následné vyplnění žádosti v systému ISKP+  a pomoc při vypořádání případných připomínek a doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Samozřejmostí je také metodická a odborná podpora v průběhu realizace, komunikace s poskytovatelem dotace a kontrola správnosti předkládaných výstupů.  K dnešnímu datu jsou v administrativním procesu projekty ve výzvě MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v regionu MAS Střední Polabí v celkové hodnotě 11 929 602,- Kč.

 Jedná se o zjednodušené čerpání dotací z EU pro mateřské a základní školy. Zjednodušené proto, že jsou už předem nastavené aktivity a jejich výstupy, ze kterých si škola sama modeluje projekt dle svých potřeb a možností. Výše dotace se pohybuje od 200. tis až do výše 5 mil. podle počtu žáků v organizaci. Jedná se neinvestiční dotaci.

  • Průběžné podávání žádostí, max. do 30. 6. 2017
  • Realizace projektů do 31. 8. 2019
  • Délka trvání projektu: 24 měsíců
  • Udržitelnost není
  • Škola dokladuje to, že aktivita proběhla, ne účetní doklady.

Přehled šablon

Mateřská škola

ŠKOLNÍ ASISTENT

Zaměstnání 12 – 24 měsíců, podpora celé školy, příprava na výuku, pomoc učitelům ve výuce, asistence u školních výletů apod.

Podmínka: tři děti na celou MŠ, které mají nedůsledné rodičovské vedení

CHŮVA

Zaměstnání 12 – 24 měsíců, pomoc učitelkám ve školce, asistence u školních výletů apod.

Podmínka: dvě děti na celou MŠ, které dosáhnou věku tří let v druhé polovině šk.roku

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, SPECIÁLNÍ PEDAGOG nebo SOCÁLNÍ PEDAGOG 

Vzdělávání – čtenářská pregramotnst, inkluze, matematická pregramotnost, logopedická prevence, osobnostně sociální rozvoj pedagogů

ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁVÁNÍ S RODIČI

Sdílení zkušeností pedagogů z jiných školek prostřednictvím vzájemných návštěv

Základní škola

ŠKOLNÍ ASISTENT

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

NOVÉ METODY VE VÝUCE

SOCÁLNÍ PEDAGOG 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ A PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY OHROŽENÉ ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

TÉMATICKÁ SETKÁVÁNÍ S RODIČI

ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S JINOU ZŠ

 

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates