Kontaky-modul

„Hořela jsem touhou začít něco dělat, začít podnikat. Přišlo mi, že to půjde snadno. Budeme mít zákazníky, obrat,..." odmlčela se Gábina, spolumajitelka Kavárny Dvě vrány na setkání Ženy umí podnikat po deseti letech, které jsme 19.10. uspořádali ve spolupráci s Brandýským Matýskem. „Bez projektu a podpory tehdy před deseti lety bychom do toho asi vůbec nešly“ doplňuje ji druhá spolumajitelka Petra. „Dnes máme fungující kavárnu, lidi k nám chodí rádi“ dodávají.  

 Zamýšlím se nad svou prací před deseti lety, kdy jsem vymýšlela a řídila projekt Ženy umí podnikat pod Brandýským Matýskem, a mou prací dnes. Tenkrát jsem vymyslela projekt, který podpořil 180 žen, některým z nich se podnikání opravdu povedlo. Ne, díky mně, já přinesla jen myšlenku na projekt.  Podnikání se jim povedlo díky podpoře lektorů, ať už v oblasti  marketingu, právního poradenství, time managmentu, personálních otázek, účetnictví, díky vzájemnému sdílení účastnic a díky skvělé práci kolektivu Brandýského Matýska.  

„To to uteklo“ promítá se mi v hlavě moje osobní a pracovní osa deseti let. Uvědomuji si, že mě projekt také velmi obohatil.  Potkala jsem osobnosti, ženy, kterých si nesmírně vážím. Mám tu čest s některými z nich dnes i pracovat. Marcela Tógliová a Veronika Kubrichtová, které kdysi projekt absolvovaly, byly i iniciátorky jeho pokračování, oprášily program a doplnily ho. Vymyslely program MALI – Místní akční lidé. Je určen všem, kteří se nebojí začít dělat něco pro ostatní, kteří chtějí změnit svůj pracovní směr, např. začít podnikat, chtějí vybudovat neziskovou organizaci, dělat akce v obci, kde žijí. Program patří těm, kteří potřebují začít hořet a věřit si, že jejich projekt „jednou bude“. Jen si potřebují ujasnit myšlenky, srovnat si zákonné podmínky, najít zdroje financování, hledají odvahu nebo si potřebuji nápad vizualizovat a probrat ho s odborníky. 

Dochází mi, že financování projektů z Evropské unie – tzv. měkkých projektů, které vzdělávají a podporují komunitu, je velmi potřebné a nese své ovoce. Pokud mi nevěříte, navštivte kavárnu Dvě vrány, Adélčiny květiny, dojděte si na angličtinu k Lucce Havlíkové, nechte si udělat návrh bytového interiéru od Blanky Šnáblové, ubytujte se u Věrky Severinové ve Ville Letná. Podívejte se na další úspěšné projekty na www.zenyumipodnikat.cz. Uvědomuji si, že investiční akce změříte jednoduše - počtem cisteren, množstvím zrekonstruovaných nebo vybudovaných kilometrů silnic, chodníků, postavených školek. Jak ale změříte neinvestiční projekt? Možná právě zjištěním, jak se po letech daří jeho účastníkům. Tím, že se díky podpoře z EU změnily jejich životy.  

Děkuji mým kolegyním, že si vymyslely program MALI a už teď se těším na zajímavé nápady a osobnosti území, které v něm poznám.

Bára Roušarová – vedoucí projektu OPZ+ (a do budoucna snad i dalších bohulibých projektů v území MAS)

-------------------------

Program MALI je součástí projektu Realizace OPZ+ v MAS- Střední Polabí, který zajišťuje i další neinvestiční rozvoj regionu, financuje provoz komunitních center – KC u Podivena, v Čelákovicích KC Routa a KC Fara. Pomáhá i při podpoře neformálně pečujících v Dementii, hospicové péči v hospicech Tempus a Na Blízku. 

Více o programu MALi

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates