Kontaky-modul

- Zpracování zemědělských produktů

- Neproduktivní investice v lesích

- Zemědělství

- Nezemědělské podnikání na venkově

- Voda v krajině

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy PRV č. 2 MAS Střední Polabí k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.

Základní informace k výzvě:

Termín vyhlášení výzvy:                   11.6.2018

Termín příjmu žádostí:                     od 22.6.2018 do 11.7.2018

Termín registrace na RO SZIF:          31.8.2018

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Text výzvy PRV č. 2 MAS Střední Polabí

Celková výše alokace pro 2. výzvu PRV je 9 497 000,- Kč .

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 2. výzvu

F9

Podpora místních výrobků

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2 146 000,- Kč

F10

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

751 000,- Kč

F11

Zemědělství

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

2 900 000,- Kč

 

F12

Nezemědělské podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) -  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 800 000,- Kč

F13

Voda v krajině

Článek 24, odstavec 1., písmeno a)  -  Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

900 000,- Kč

 

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne v úterý 19. června od 17.00 v prostorách MAS na brandýském zámku.

Pozvánka na seminář 19.6.2018

Konzultace k výzvě a reservace na seminář:

Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer PRV
e-mail :           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon :          +420 730 182 815

telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky PRV: +420 774 842 464

 

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

 

Dokumenty k přípravě žádosti:

Výzva č. 2 PRV (PDF)

Pravidla pro poskytování dotace z PRV v operaci 19.2.1

Fishe 9 - podpora místních výrobků

Fishe 10 - Neproduktivní investice v lesích

Fishe 11 - Zemědělství

Fishe 12 - Nezemědělské podnikání na venkově

Fishe 13 - Voda v krajině

Po ukončení příjmu žádosti:

Seznam přijatých žádostí PDF

Seznam vybraných projektů PDF

Prezentace ze semináře 19.6.2018

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates