Kontaky-modul

VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Č. 8

Vyhlášená opatření:

- Zemědělství

- Základní služby a obnova vesnic

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy PRV č. 8 MAS - Střední Polabí k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.

Základní informace k výzvě:

Termín vyhlášení výzvy: 15. 3. 2023

Termín příjmu žádostí: od 15. 2. 2023 do 17. 3. 2023

Termín registrace na RO SZIF: 1 .6. 2023

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Text výzvy PRV č. 8 MAS Střední Polabí

Celková výše dotace pro 8. výzvu je 646 250,00

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 8. výzvu

F11

Zemědělství

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků

250 000,- Kč

F18

Základní služby a obnova vesnic

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

396 250,- Kč

 

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne v 21. 2. 2023  od 17.00 v prostorách MAS na brandýském zámku.

Pozvánka na seminář PDF

Prezentace ze semináře PDF

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer PRV
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 730 182 815

telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky PRV: +420 774 842 464

 

Další informace pro žadatele:

Základním dokumentem pro poskytování dotačních prostředků jsou Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  pro operaci 19.2.1

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:

Dokumenty k přípravě žádosti:

Pravidla pro poskytování dotace PDF

Fishe 11 Zemědelství PDF

Fishe 18 Základní služby

Interní postupy PRV

Po ukončení příjmu žádostí:

Seznam přijatých žádostí

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates