Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí
z.s. – Opatření CLLD 6 – Sociální práce – I. (číslo výzvy 546/03_16_047/CLLD_17_03_033)


Základní informace k výzvě:
Výzva je vyhlášena 26. 3. 2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí opodporu je 30. 5. 2018 ve 12 hodin.


Text výzvy 3 (PDF)


Přílohy výzvy:
1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
2. Popis podporovaných aktivit
Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci
na https://mseu.mssf.cz/.
 
Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních
konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:
ve středu 4. dubna od 10.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář v PDF
 
Konzultace k výzvě a reservace na seminář:
Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel:774 842 464
Emilie Koťátková – koordinátor OPZ a IROP
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 607 978 465
 
Další informace pro žadatele:
Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:
Stanovy spolku
Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádostí:
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady
Tabulka obvyklých mezd a zařízení a vybavení pro projekty

Další dokumenty

Prezentace ze semináře 4. 4. 2018

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 31.5.2018 do 14.6.2017 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 3. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost zaměřená na podporu vzniku a provoz komunitních center. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálnosti (zip)

Zasedání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zaměřené na podporu vzniku a provoz komunitních center proběhlo 25.6.2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 18.30 hodin.

Prezenční listina - Výběrová komise PDF

Prezenční listina a hlasování - Výběrová komise PDF

Složení orgánu - Výběrová komise PDF

Zápis z jednání - Výběrová komise PDF

Posudky externího hodnotitele 1

Posudky externího hodnotitele 2

Zápis kanceláře MAS z jednání Výběrové komise PDF

Výběr projektů (Výbor MAS)

Jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zamřené na podporu vniku a provoz komunitních center proběhlo dne 16.7.2018 od 18 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí z.s.

Prezenční listina – Výbor MAS

Prezenční listina a hlasování – Výbor MAS

Zápis z jednání - Výbor MAS

Složení orgánu - Výbor MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru MAS

Na základě Závěrečného ověření Způsobilosti Řídícím orgánem došlo k vrácení obou projektů na MAS k novému hodnocení. Jeden z projektů byl vyřazen z dalšího hodnocení ve fázi kontroly Formálních náležitostí a přijatelnosti.

Hodnocení přijatelnosti a formálnosti 1

Hodnocení přijatelnosti a formálnosti 2

Druhé zasedání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zaměřené na podporu vzniku a provoz komunitních center proběhlo 11. 10. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 19.00 hodin.

Prezenční listina - Výběrová komise PDF

Prezenční listina a hlasování - Výběrová komise PDF

Složení orgánu - Výběrová komise PDF

Zápis z jednání - Výběrová komise PDF

Zápis kanceláře MAS z jednání Výběrové komise PDF


Výběr projektů (Výbor MAS)
Jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zamřené na podporu vniku a provoz komunitních center proběhlo dne 23. 10. 2018 od 18 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí z.s.

Prezenční listina – Výbor MAS

Prezenční listina a hlasování – Výbor MAS

Zápis z jednání - Výbor MAS

Složení orgánu - Výbor MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru MAS

Pozvánka na seminář 11. 6. 2019

Prezentace ze semináře

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates