Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 7 – Sociální podnikání – I. (číslo výzvy 472/03_16_047/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena 12. 3. 2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 12. 6. 2018 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 2

Přílohy výzvy:

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
2. Cílové skupiny podporované výzvou
3. Popis podporovaných aktivit
4. Podnikatelský plán
5. Finanční plán
6. Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik
7. Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:

  • v úterý 3. dubna od 17.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář v PDF

Konzultace k výzvě a reservace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.774 842 464

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

Dokumenty k přípravě žádostí:

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Tabulka obvyklých mezd a zařízení a vybavení pro projekty OPZ

Založení výzvy v ISKP+

Další dokumenty:

Prezentace ze školení 3. 4. 2018

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí PDF

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 13.6.2018 do 22.6.2017 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 2. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost zaměřená na podporu provozu sociálních podniků. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přitatelnosti a formálních náležitostí - EK

Hodnocení přitatelnosti a formálních náležitostí - BR

Věcné hodnocení (Výběrová komise)

Zasedání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zaměřené na podporu provozu sociálních podniků  proběhlo 16.7.2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 17.00 hodin.

Prezenční listina - Výběrová komise

Prezenční listina a hlasování - Výběrová komise

Složení orgánu - Výběrová komise

Zápis z jednání - Výběrová komise

Posudky externího hodnotitele

Zápis kanceláře MAS z jednání Výběrové komise

Výběr projektů (Výbor MAS)

Zápis a usnesení z jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zamřené na podporu provozu sociálních podniků proběhlo dne 16.7.2018 od 18 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí z.s.

Prezenční listina – Výbor MAS

Prezenční listina a hlasování - Výbor MAS

Zápis z jednání - Výbor MAS

Složení orgánu - Výbor MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru MAS

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti

Formální náležitosti a přijatelnost 1

Formální náležitosti a přijatelnost 2

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates