Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené Výzva MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 8 - Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – I. (číslo výzvy MAS 388/03_16_047/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena 26. 2. 2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 12. 4. 2018 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 1

Přílohy výzvy:

  1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
  2. Popis podporovaných aktivit

 

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne v úterý 6. března od 16.00 v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci. Pozvánka na seminář.

Konzultace k výzvě a reservace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.774 842 464

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

Dokumenty k přípravě žádostí:

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Tabulka obvyklých mezd a zařízení a vybavení pro projekty OPZ

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+

Nejčastější otázky a odpovědi žadatelů do MAS


Postup pro založení žádosti o podporu v ISKP14+
Pozvánka na seminář 6.3. 2018 PDF

Fotografie ze semináře pro žadatele

Další dokumenty:

Prezentace ze školení PDF

Oznámení o úpravě věku dětí pro příměstské tábory

Dopis o změně termínu

Dopis žadatelům - kontrola před odesláním

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 2.4.2018 do 16.4.2017 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 1. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (zip)

Věcné hodnocení (Výběrová komise)

Zasedání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost na Prorodinná opatření proběhlo 16.5.2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 16.00 hodin.

Pozvánka pro Výběrovou komisi

Prezenční listika Výběrové komise

Složení orgánů Výběrové komise

Seznam hodnocených žádostí

Zápis z jednání Výběrové komise

Posudky externího hodnotitele (rar)

Výběr projektů (Výbor MAS)

Zápis a usnesení z jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost na Prorodinná opatření proběhlo dne 21.5.2018 od 17 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí z.s.

Prezenční listina

jednání Výbor MAS

Zápis z jednání rozhodovacího Výboru MAS

Seznam orgánů Výboru MAS

Zápis z Výboru MAS PDF

Seminář pro příjemce

Dne 20.11.2018 od 10.00 hodin proběhl v prostorách kanceláře MAS Střední Polabí seminář pro příjemce dotací. Příjemci dotací měli možnost se seznámit s dalšími postupy administrace projektu. Konkrétně s tím, jak napsat Zprávu o realizaci (ZoR), Žádost o platbu (ŽoP) a Žádost o změnu (ŽoZ).

Prezenční listina PDF

Prezentace PDF

Fotogalerie ze semináře

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates