Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené Výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 8 - Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – II. (číslo výzvy MAS B99/03_16_047/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena 25. 9. 2019 ve 12.00, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 11. 2019 ve 12.00.

Text výzvy

Přílohy výzvy:

  1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
  2. Popis podporovaných aktivit

 

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne 22. 10. 2019 od 10.00 v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář PDF

Prezentace ze semináře PDF

Konzultace k výzvě a reservace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.774 842 464

Ing. Emilie Koťátková – koordinátor OP Zaměstnanost

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

Dokumenty k přípravě žádostí:

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Tabulka obvyklých mezd a zařízení a vybavení pro projekty OPZ

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 30.11.2019 do 18.12.2019 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost zaměřená na Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – II. (číslo výzvy MAS B99/03_16_047/CLLD_17_03_033). Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti


Zasedání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zaměřené na Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – II proběhlo 21.1.2020 v kanceláři MAS Střední Polabí od 17.30 hodin.

Prezenční listina - Výběrová komise PDF

Zápis z jednání - Výběrová komise PDF

Posudky externího hodnotitele 1

Zápis kanceláře MAS z jednání Výběrové komise PDF

Výběr projektů (Výbor MAS)

Jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci OP Zaměstnanost zamřené na Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – II. proběhlo dne 28. 1. 2020 od 15.30 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí z.s.


Prezenční listina – Výbor MAS

Zápis z jednání - Výbor MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru MAS

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates