Kontaky-modul

google meet, odkaz na připojení: meet.google.com/rxi-zbvo-qbh

Program jednání:

 1. Vzetí na vědomí proběhlých hlasování per rollam
 2. Schválení rozpočtu MAS na rok 2021
 3. Přijetí dotace ze Středočeského kraje
 4. Informace k tvorbě strategie, standardizaci MAS, plánu činnosti, Adv. Kalendáři pomoci, atd.
 5. Vzetí na vědomí pozměněné výzvy IROP č. 13 – odkaz na jiná spec. pravidla
 6. Ukončení členství p. Dolejšová (na vlastní žádost z důvodu ukončování činnosti)
 7. Přijetí nových členů obec Veleň, p. Vávra
 8. Zpravodaj MAS – do každé schránky – návrh podoby tištěného zpravodaje MA
 9. Prodloužení pracovní smlouvy na 0,8 úv. pro L. Tomsovou do 31.12.2022
 10. Zvýšení úvazku pro E. Koťátkovou koordinátorku projektu v rámci MAP od 1.4.2021 na 1 celý úvazek
 11. Informace ze Středočeského kraje – tabulka místních producentů pro příspěvkové organizace kraje

 

Za MAS Střední Polabí, z.s.

 

Bc. Barbora Roušarová

Vedoucí CLLD

Tel: 774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates