Kontaky-modul

Vyhlášená opatření:

- Zemědělství

- Nezemědělské podnikání na venkově

- Základní služby a obnova vesnic

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy PRV č. 5 MAS - Střední Polabí k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.

Základní informace k výzvě:

Termín vyhlášení výzvy: 12.5.2021

Termín příjmu žádostí: od 12.5.2021 do 13.6.2021

Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2021

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Text výzvy PRV č. 5 MAS Střední Polabí

Celková výše dotace pro 5. výzvu je 1.540.264

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 5. výzvu

F11

Zemědělství

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků

400 000,- Kč

F12

Nezemědělské podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) -  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

400 000,- Kč

F18

Základní služby a obnova vesnic

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

740 264,- Kč

 

 

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne v 18.5.2021  od 17.00 v prostorách MAS na brandýském zámku nebo on – line formou.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer PRV
e-mail :   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon : +420 730 182 815

telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky PRV: +420 774 842 464

 

Další informace pro žadatele:

Základním dokumentem pro poskytování dotačních prostředků jsou Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  pro operaci 19.2.1

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:

Dokumenty k přípravě žádosti

Pravidla v PDF

Fishe 11 Zemědělství

Fishe 12 Nezemědělské podnikání na venkově

Fishe 18 Základní služby a obnova vesnic

Příloha 21 Pravidel Soulad s plánem rozvoje obce

 

 

 

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates