Kontaky-modul

13. výzva IROP – MŠ

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Základní a Mateřské školy (číslo výzvy 542/06_16_075/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od úterý 1. 3. 2021, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je  (prodlouženo) 30. 7. 2021 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 13

Přílohy výzvy: 

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů


Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

Osnova studie proveditelnosti MŠ

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  5. 3. 2021 v 9.30 hodin on-line.

Pozvánka na seminář


Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP, Přílohy obecných pravidel, Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 68  IROP, Přílohy specifických pravidel IROP - https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 
Interní postupy IROP

Kontrolní listy FN a P

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates