Kontaky-modul

Abychom věděli, kam je potřeba směřovat naše úsilí v následujících letech, potřebujeme znát i váš názor. V období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 proto probíhalo dotazníkové šetření, a to ve třech variantách:

pro občany středního Polabí

pro podnikatele ze středního Polabí

pro neziskovky ze středního Polabí

Výstupy dotazníků nám pomohou určit, do jakých oblastí směřovat finance na místní projekty v letech 2021-2027. Kromě dotazníkového šetření ještě probíhá zpracování statistických a demografických dat, podrobné rozhovory se zástupci obcí, analýza místních i nadregionálních strategií a jednání pracovních skupin.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates