Kontaky-modul

 Informace k přípravě Integrované strategie (ISÚ) území MAS – Střední Polabí, z. s. pro období 2014 – 2020

Programovací období 2007-2013 pomalu končí a naším aktuálním úkolem č. 1 jakožto nově vzniklého místního partnerství je připravit se dobře na další programovací období 2014 - 2020. Vzhledem k tomu, že metoda LEADER byla na celoevropské úrovni shledána velmi úspěšnou, vyvstává šance, že od roku 2014 budou velkou část evropských dotací spravovat a rozdělovat místní akční skupiny (MAS). Mezi zásadní podmínky úspěšnosti budou patřit jak kvalitně fungující certifikovaná MAS, tak kvalitně zpracovaná koncepce rozvoje území, na kterém místní partnerství působí.

V současné době pracujeme na přípravě podkladů pro zpracování budoucí ISÚ, které jsou mimo jiné také jedním z důležitých výstupů projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“, podpořeného dotací z PRV. V rámci přípravy souboru těchto dokumentů se chceme zaměřit zejména na:

 

-                      socioekonomickou analýzu území

-                      SWOT analýzu

-                      zmapování jednotlivých sektorů (občané,

             podnikatelé, neziskový sektor, veřejný sektor)

-                      kompletně zpracovanou implementační strukturu

  místního   partnerství

-                      identifikaci tzv. „problémových okruhů“ – klíčových

             sektorů rozvoje (ve vazbě na závěry analytické části)

 

Celou koordinaci přípravy tohoto souboru dokumentů zajišťuje projektový tým, Výbor MAS a pracovní skupiny ISÚ ve spolupráci se společností CityFinance, Ing. L. Tesaře.

 

Budeme velmi rádi za Vaše zapojení do přípravy ISÚ. Přispějte svým názorem ke strategickému rozvoji našeho regionu Střední Polabí a staňte se spolutvůrci naší strategie:

1) Vyplněním dotazníku k přípravě analytické části strategie:

- Dotazník pro občany ke stažení v pdf zde. Prosíme o jeho vyplnění a zaslání do 10.12.2013.

- Dotazník pro občany ke stažení v excelu zde. Prosíme o jeho vyplnění a zaslání do 10.12.2013 (nutné stažení přiloženého souboru)

 

Dotazník pro podnikatele ke stažení v pdf zde. Prosíme o jeho vyplnění a zaslání do 10.12.2013.

- Dotazník pro podnikatele ke stažení v excel zde. Prosíme o jeho vyplnění a zaslání do 10.12.2013. (nutné stažení přiloženého souboru)

- Dotazník pro neziskové subjekty ke stažení v pdf zde. Prosíme o jeho vyplnění a zaslání do 10.12.2013.

- Dotazník pro neziskové subjekty ke stažení v excelu zde. Prosíme o jeho vyplnění a zaslání  do 10.12.2013. (nutné stažení přiloženého souboru)

 

2) Účastí na pracovních skupinách v rámci přípravy ISÚ

Termíny pracovních skupin budou průběžně zveřejňovány. Pokud o nich chcete být informováni, kontaktujte nás prosím na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dne 14.9.2013 proběhl v Lázních Toušeni seminář, kde byla představena problematika Integrované strategie území a zároveň proběhl 1. komunitní workshop na téma „SWOT analýza území“. Workshopu se zúčastnilo 9 zástupců z řad veřejného sektoru, 6 zástupců neziskového sektoru, 5 podnikatelů a 10 účastníků - fyzických osob.

Informace o uskutečněném Semináři naleznete zde.

Fotografie z komunitního workshopu naleznete zde.

 

Dne 21.11.2013 proběhlo v Lázních Toušeni, ve Skleněné vile od 17:30 do 18:45 hod setkání pracovní skupiny ISÚ a komunitní workshop. Obsahem setkání bylo představení harmonogramu a průběhu procesu přípravy podkladů pro budoucí ISÚ ISÚ místního partnerství, komunitně zpracovaná „SWOT analýza území“ a vyplnění dotazníků mapující podněty, potřeby a přání zástupců jednotlivých sektorů. Setkání se zúčastnilo celkem 19 účastníků, a to 5 zástupců z řad veřejného sektoru, 4 podnikatelé, 5 fyzických osob a 5 zástupců neziskového sektoru. Děkujeme všem za účast a podněty!

Prezentaci harmonogramu přípravy ISÚ naleznete zde.

Komunitně sestavenou SWOT analýzu území naleznete zde.

Zprávu ze setkání naleznete zde.

Fotografie ze setkání pracovní skupiny ISÚ naleznete zde.

 

Ve dnech 2.12.2013 se v Čelákovicích  a 9.12.2013 v Brandýse nad Labem uskutečnila v rámci podnikatelských klubů krátká setkání s podnikatelským sektorem, k tématu přípravy podkladů pro budoucí ISÚ MAS Střední Polabí.

Obsahem setkání bylo krátké představení činnosti místního partnerství, projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ a především zmapování podnikatelského sektoru - účastníci setkání byli požádáni o vyplnění rozdaných dotazníků pro FOP. Všechny dotazníky budou zpracovány a použity jako vstupní data pro výstupy analytické části budoucí ISÚ.

Zprávu ze setkání naleznete 
Fotografie ze setkání naleznete zde.
 

 3) Zasláním svých podnětů a nápadů

Zasílejte své podněty, připomínky a nápady v souvislosti na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Informace k přípravě období 2014 - 2020

odkaz zde

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates