Kontaky-modul

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Možnými žadateli jsou obce na území České republiky, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 3 000. Výše dotace na jeden projekt se dle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80% uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až 1 milion korun opět dle dotačního titulu. 

Podprogram je členěn na pět dotačních titulů:
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Číst dál: MMR: Podpora obnovy rozvoje venkova 2017

V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze v rámci oslav vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Mottem letošní Modlitby za domov je "Díky za domov, díky za vlast". Modlitba za domov 2016 nabídne pestrý kulturní a duchovní program pro děti i dospělé, jenž se bude odehrávat na dvou místech v Praze.

Číst dál: Modlitba za domov 2016

Do 25. 10. 2016 do 12:00 hodin je možné podávát za neziskovou organizaci žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí. Projekty na rok 2017 musí být proúčtovány do 31. 12. 2018. Výše podpory je maximálně 70%, minimální částka žádosti je stanovena na 30.000 Kč, nejvýše pak můžete žádost napsat na 200.000 Kč.

Číst dál: Projekty NNO zaměření na ochranu životního prostředí

Praha, 30. září 2016 - Poprvé v novém školním roce se sešli členové Národní rady pro sport na jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednali například o zákoně o sportu, ale také o rozdělení finančních prostředků v příštím roce.  

Číst dál: Na sport dětí půjde příští rok miliarda korun

Zveme vás na výstavu Pozoruhodné stromy Čelákovic. Své fotografie vystaví členové Okrašlovacího spolku čelákovického Helena Babická, Petr Jiras a Petr Petřík. Výstava je přístupna denně od 10. do 24. října 2016 od 16.00 do 19.00 hod. na adrese Galerie v Altánu, Vašátkova 818, Čelákovice.

Číst dál: Výstava: "Pozoruhodné stromy Čelákovic"

Pro žadatele, kteří stihli letošní letní vyhlášení dotace na podporu sportovních aktivit u dětí jsou známy výsledky, najdete je přímo zde:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty

 


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates