Kontaky-modul

Cílem Programu je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji v souladu s krajskou koncepcí EVVO  v letech 2011 - 2020.
Celkem je k rozdělení ve fondu 7 000 000 Kč.
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 1 000 000 Kč. Spolufinancování ze strany žadatele není vymezeno, je ale k němu přihlédnuto při hodnocení žádosti (50 % spolufinancování získa 20 bodů atd)


Žadatelé: právnická osoba, nestátní neziskové organizace, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj, obchodní společnosti aj., podnikající fyzické osoby (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající, vyvíjející ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.


Termín pro podání žádostí:  od 18. dubna od 24. dubna 2017

Číst dál: Dotace ze Středočeského kraje – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Dalším fondem vyhlášeným ze Středočeského kraje je Infrastrukturní fond, dělený na dvě tematická zadání: podporu a rozvoj obnovy ZŠ a na životní prostředí.

K získání dotace z fondu musí být  současně akce/projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce, přičemž v této souvislosti musí být žadateli ze strany jiného veřejného poskytovatele vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo minimálně doklad o rezervování požadovaných finančních prostředků (registrace projektu nebo registrace akce).

Žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí
Příjem žádostí od 18. dubna do 2. května

Číst dál: Dotace ze Středočeského kraje – Infrastrukturní fond

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský Fond kultury a obnovy památek. V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci.

Středočeský Fond kultury a obnovy památek má následující tři tematická zadání:
•    Tematické zadání "Obecní knihovny"
•    Tematické zadání  "Obnova  památek"
•    Tematické zadání "Podpora kultury"
Žádosti se podávají  od 18. dubna 2017 od 9:00 hodin do 24. dubna 2017 do 16:00 hodin.

Číst dál: Dotace ze Středočeského kraje na financování kultury a obnovy památek

Jedním z letos vyhlášených fondů ze Středočeského kraje je Fond sportu, volného času a primární prevence.  Podání žádostí je stanoveno od 18. dubna 2017 do 24. dubna 2017, žádosti se podávají v elektronické a písemné formě (viz metodický pokyn). Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů, a 0% u handicapovaného žadatele. Celkem je ze Středočeského kraje vyčleněno 25.000.000 Kč.

Číst dál: Středočeský kraj - Fond sportu, volného času a primární prevence

 

Pro ty, kdo čekají na vyhlášení Fondů ze Středočeského kraje máme nové informace:  Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání letos nebude vyhlášen, stejně tak Středočeský Fond podpory cestovního ruchu.

 


Administrativní podpora ze strany MAS Střední Polabí je v prvé řadě konzultace při modelaci projektu, výběru šablon a zpracování požadovaných dokumentů. Následné vyplnění žádosti v systému ISKP+  a pomoc při vypořádání případných připomínek a doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Samozřejmostí je také metodická a odborná podpora v průběhu realizace, komunikace s poskytovatelem dotace a kontrola správnosti předkládaných výstupů.  K dnešnímu datu jsou v administrativním procesu projekty ve výzvě MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v regionu MAS Střední Polabí v celkové hodnotě 11 929 602,- Kč.

Číst dál: Co to vlastně jsou ty šablony pro školy?

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates