Kontaky-modul

Velikonoce patří k nejstarším svátkům, slaví se první víkend po prvním jarním úplňku. Už týden před velikonocemi ale začíná období, kterému se říká pašijový týden. Během něho si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista – zradu, ukřižování a vzkříšení Ruku v ruce jdou i pohanské zvyky. Modré či Žluté pondělí  představovalo začátek jarního úklidu v domácnostech, na šediné úterý se uklízelo a vymetaly pavučiny z koutů. O škaredé středě se neškareďte, na zelený čtvrtek jezte zeleninu (zelenou) a nehádejte se. Pak už přichází Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod. Na Boží hod upečte beránka. Velikonoce pak vrcholí v pondělí, pomlázkou. Na velikonoce ale nemusíte sedět doma, můžete se podívat třeba na nějakou akci, která se u nás chystá, a je z čeho vybírat:

Číst dál: Velikonoce ve Středním Polabí 2017

Přijměte, prosíme, naše pozvání k účasti na konferenci s názvem “Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci“, konanou pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, paní Jaroslavy Pokorné Jermanové a radních Jany Plamínkové a Věslava Michalika. Bude se konat 11. dubna 2017 od 9:00 do 16:00 hodin a půjde o jednu z klíčových konferencí o vzdělávání ve Středních Čechách.

Číst dál: 11.4. - Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci

Účelem dotace je rozvoj měst a obcí do 2 000 obyvatel. Žadatel může podat maximálně dvě žádosti (ale závisí na počtu obyvatel v dané obci, například obce do 99 obyvatel mohou podat jen jednu žádost, viz text dotačního programu).

Termín podání žádostí:  18 dubna 2017 – 30 června 2020


Žadatel: obec do 2 000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí.

Číst dál: Středočeský kraj – Fond obnovy venkova

 

Lhůta pro podání žádosti je od 18. dubna do 24. dubna, žádost se podává jak v písemné tak elektronické podobě.

Číst dál: Středočeský kraj – Humanitární fond, sociální oblast

I tento rok si můžete podávat žádosti do fondu hejtmana. Ten je narozdíl od jiných fondů vyhlášen po celý rok. Žádosti se podávají jak v písemné tak elektronické formě.

Číst dál: Středočeský kraj - Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof

Cílem Programu je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji v souladu s krajskou koncepcí EVVO  v letech 2011 - 2020.
Celkem je k rozdělení ve fondu 7 000 000 Kč.
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 1 000 000 Kč. Spolufinancování ze strany žadatele není vymezeno, je ale k němu přihlédnuto při hodnocení žádosti (50 % spolufinancování získa 20 bodů atd)


Žadatelé: právnická osoba, nestátní neziskové organizace, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj, obchodní společnosti aj., podnikající fyzické osoby (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající, vyvíjející ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.


Termín pro podání žádostí:  od 18. dubna od 24. dubna 2017

Číst dál: Dotace ze Středočeského kraje – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates