Kontaky-modul

O problému čelákovického ovzduší můžete jít diskutovat v úterý 19: července od šesté večer do restaurace Irish Music Pub v Čelákovicích.

 

Aktuální tabulka s přehledem hodnocení všech odevzdaných strategií - první hodnocení formální, dále následuje hodnocení věcné a závěrečné. Výsledky naší Strategie MAS Středního Polabí zatím nejsou známy ani z jednoho kola hodnocení.


Středočeský kraj vyhlašuje „Program na podporu sportovních aktivit 2016". Na základě tohoto programu budou poskytnuty finanční prostředky na podporu činnosti sportovních subjektů vykonávajících soustavnou sportovní činnost s dětmi a mládeží. Použití finančních prostředků na realizaci projektů sportovních subjektů bude posuzovat hodnotící komise složená z pracovníků Středočeského kraje, kteří mají ve své gesci oblast, týkající sportovní činnosti mladých lidí.

Číst dál: Fond Středočeského kraje: Program na podporu sportovních aktivit 2016

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) odstartovala 27. dubna 2016 na tradičním veletrhu neziskových organizací NGO Market čtvrtý ročník ocenění pro české neziskovky. Ocenění umožňuje přihlášeným vyhodnotit řízení své činnosti a získat inspiraci ke zlepšení. Titul Neziskovka roku 2016 získají nejlépe vedené organizace ve třech kategoriích (malá, velká, střední neziskovka) a také v Ceně veřejnosti.

Přihlašování neziskových organizací je otevřeno do 31. července 2016.

Číst dál: Přihlašte se do soutěže Neziskovka roku

Hledáte zajímavý program na prázdniny pro vaše děti? Chcete zkusit ve svém volném čase něco úplně jiného než jsou klasické návštěvy památek? Chcete se dozvědět i vy mnoho zajímavého o našich středočeských firmách?

Krajská hospodářská komora Střední Čechy připravila ve spolupráci se Středočeským krajem zajímavou akci pro děti a studenty pod názvem POZNÁVÁME FIRMY VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH. Jedná se o soutěž, jejímž hlavním smyslem je přivést děti do středočeských firem a přiblížit jim práci ve firmách v jejich okolí. Do soutěže se zapojilo více jak 20 středočeských firem, které jsou ochotny ukázat své provozy dětem a jejich rodičům nebo prarodičům během prázdnin a dále žákům ZŠ a SŠ během podzimních měsíců školního roku 2016-2017. Jde většinou o zajímavé výrobní firmy, které chtějí přilákat do svých provozů mladé lidi a motivovat žáky a studenty ke studiu potřebných oborů a také pobavit je.

Číst dál: Soutěž pro žáky a studenty: poznáváme firmy ve Středních Čechách

Vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování strategií místních akčních skupin ze stran řídících orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) nemůže naše, ani zatím žádná jiná MAS v České republice, vypisovat výzvy k předkládání projektů konečných žadatelů.

Předpokládaný termín vypsání první výzvy je prozatím stanoven na přelom roku 2016/2017.

Projektové záměry naplňující strategii CLLD MAS Střední Polabí v letech 2016 - 2023 budou moci být podpořeny ze tří tematicky rozdílných operačních programů:
Integrovaný regionální operační program (zkráceně IROP)
Program rozvoje venkova (zkráceně PRV)
Operační program Zaměstnanost (zkráceně OPZ)

Číst dál: Aktuální informace o výzvách MAS

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates