Kontaky-modul

Nestátní neziskové organizace mohou získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci. Dotace bude poskytnuta až do výše 70% uznatelných nákladů na projekt.

Číst dál: Dotace pro NNO - 2. výzva

Pro všechny vlastníky obytných domů připravilo MŽP dotační program Dešťovka. Cílem je motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou v domácnostech. Pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci domácnosti s dotací až 50 procent. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun.

Číst dál: Dešťovka - výzva od MŽP

KDY A JAK? Od 10. dubna máme start příjmu žádostí za sebou. Poslední termín řádného podávání jestanoven na pondělí 15. května, žadatelé však mají ještě po tomto termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1% za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června. Jednotnou žádost včetně příloh mohou žadatelé podat z pohodlí svého domova či kanceláře prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň se lze s přípravou a podáním žádosti obrátit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se žadatel rozhodne využít těchto služeb, doporučujeme OPŽL kontaktovat a domluvit si termín setkání. K dispozici je 65 pracovišť po celé České republice.

Číst dál: Jednotná žádost – zemědělci – uzávěrka je 15. května

Součástí výstavy, která začla dnes, v Lysé nad Labem "Regiony České republiky" je i soutěž TURIST PROPAG. Tam máme za naši neziskovku přihlášeny hned 3 turistické materiály a zítra od 15:00 se půjdeme podívat porotu, od 18:00 nás pak čeká slavnostní vyhlášení. Jestli jsme letos uspěli nevíme, to závisí právě na porotě.

Číst dál: 27.4. - 1.5. výstava Regiony České republiky

Pokud plánujete podat žádost na Středočeský kraj, tyto fondy se uzavírají už dnes, 24. dubna 2017 v 16:00:
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence
Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Středočeský Humanitární fond v rámci Tematického zadání Sociální oblast
Středočeský Humanitární fond v rámci Tematického zadání Zdravotnictví a Zdraví 2020


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates