Kontaky-modul

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský Fond kultury a obnovy památek. V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci.

Středočeský Fond kultury a obnovy památek má následující tři tematická zadání:
•    Tematické zadání "Obecní knihovny"
•    Tematické zadání  "Obnova  památek"
•    Tematické zadání "Podpora kultury"
Žádosti se podávají  od 18. dubna 2017 od 9:00 hodin do 24. dubna 2017 do 16:00 hodin.

Číst dál: Dotace ze Středočeského kraje na financování kultury a obnovy památek

Jedním z letos vyhlášených fondů ze Středočeského kraje je Fond sportu, volného času a primární prevence.  Podání žádostí je stanoveno od 18. dubna 2017 do 24. dubna 2017, žádosti se podávají v elektronické a písemné formě (viz metodický pokyn). Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů, a 0% u handicapovaného žadatele. Celkem je ze Středočeského kraje vyčleněno 25.000.000 Kč.

Číst dál: Středočeský kraj - Fond sportu, volného času a primární prevence

 

Pro ty, kdo čekají na vyhlášení Fondů ze Středočeského kraje máme nové informace:  Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání letos nebude vyhlášen, stejně tak Středočeský Fond podpory cestovního ruchu.

 


Administrativní podpora ze strany MAS Střední Polabí je v prvé řadě konzultace při modelaci projektu, výběru šablon a zpracování požadovaných dokumentů. Následné vyplnění žádosti v systému ISKP+  a pomoc při vypořádání případných připomínek a doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Samozřejmostí je také metodická a odborná podpora v průběhu realizace, komunikace s poskytovatelem dotace a kontrola správnosti předkládaných výstupů.  K dnešnímu datu jsou v administrativním procesu projekty ve výzvě MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v regionu MAS Střední Polabí v celkové hodnotě 11 929 602,- Kč.

Číst dál: Co to vlastně jsou ty šablony pro školy?

Pod patronací radní Hl. města Prahy Ing. Mgr. Ropkové a radního Středočeského kraje Ing. et Ing. Skopečka, Vás Realizační týmy KAP Středočeského kraje, KAP Hlavního města Prahy srdečně zvou na „Konferenci Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů v Praze a Středočeském kraji“

Místa konání:

1. 9.3. – Říčany, Kulturní centrum Labuť, 13,00 – 16,00
2. 15.3. – Černošice, Kulturně – společenský sál Vráž, 10,30 – 13,30 (společné setkání zpracovatelů KAP a MAP Prahy a Středočeského kraje)
3. 23.3. – Praha 13, Kulturní dům Mlýn (Stodůlky), 13,00 – 16,00
4. 30.3. – Praha 8, Kulturní dům Krakov (Bohnice), 13,00 – 16,00

Detailní Pozvánka s programem pro první konferenci 9.3.2017 v Říčanech, včetně přihlášky


Vyhlášen je zatím program Naplňování koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017. Program je vyhlášen pro neziskové organizace, které mají ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží. Výše dotace na jednoho žadatele je maximálně 70 000 Kč. Dotace může dosáhnout 70 % celkových uznatelných nákladů.Termín pro podávání žádosti je od 31. 3. 2017 do 14. 4. 2017.

Číst dál: Vyhlášen dotační program ze Středočeského kraje

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates