Kontaky-modul

Ve čtvrtek 18. září 2014 se na Krajském úřadu Středočeského kraje setkali zástupci místních akčních skupin (MAS) s hejtmanem Milošem Peterou. „Naše dnešní setkání je jakýmsi navázáním na tradici setkávání MAS s hejtmanem a já jej považuji za podnětné a užitečné. Kraj rozhodně tyto skupiny, kterých je v kraji 26, podporuje a bude podporovat. Jak jsem informoval zástupce MAS, momentálně připravujeme rozpočet na příští rok, do něhož bychom rádi s finanční podporou pro MAS počítali. Vše je ale zatím v jednání. O možné výši podpory rozhodnou v prosinci středočeští zastupitelé,“ uvedl hejtman Miloš Petera.

Během setkání se hejtmanovi osobně představili jednotliví zástupci MAS.

Během setkání se hejtmanovi osobně představili jednotliví zástupci MAS. Zazněly také informace o přípravě období 2014-2020. Národní síti MAS se podařilo vyjednat na doporučení EU zapojení komunitně vedeného místního rozvoje (MAS) v rámci územní dimenze do těchto operačních programů: IROP, OPŽP, OP Zaměstnanost, PRV a částečně i OP VVV. Celkově by metodou LEADER měly do Středočeského kraje přitéci více než 2 miliardy korun. V současné době jednotlivé MAS připomínkují své první verze strategií rozvoje v územích a čeká je ještě roční příprava, než dojde k prvním výzvám pro žadatele z území.

Místopředseda krajské sítě Milan Oliva zhodnotil dosavadní spolupráci s krajem a padly i návrhy dalších způsobů možné spolupráce.

Místní akční skupina (zkráceně MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spojuje zájem o rozvoj určitého území. V současné době je na území celého Česka 179 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní specifickou rozvojovou strategii. Základním cílem všech MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Aktivita vybraných MAS byla v letech 2007-2013 financována z Programu obnovy venkova, v rámci kterého jednotlivé MAS svou strategii i realizovaly. MAS vyhlásila výzvu pro místní žadatele, zajistila potřebnou konzultaci, administraci, hodnocení a výběr projektů.

Výhoda MAS spočívá v tom, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. Velký důraz je kladen na spolupráci a partnerství na místní úrovni.

 

Zpráva včetně fotografií (HTML link)

 


Mgr. Markéta Prokešová

tiskový referent

Dne 27. září 2014 na Biofarmě Brzkov pana Matouška od 9:00 hodin se uskuteční praktický seminář na témata:


- Zpracování ploch po sklizni a přípravu na zimu
- Obhospodařování polních sadů – řešení v rámci nové dotační politiky

Číst dál: 27.9.2014 - Pozvánka na seminář: Nové systémy obdělávání půdy zadržující vláhu v půdě

TJ Sokol Lázně Toušeň nabízí od října nové volnočasové aktivity: źonglování pro děti 10-15 let), žonglování pro mladistvé (15-26 let), divadelní dílna pro mladistvé (15-26 let), Flirt dance, Orientální tanec.

 

Číst dál: Volnočasové aktivity v Toušeni

labskastezka logoZveme Vás na konferenci Labská cyklotrasa - od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér, která se koná 23 - 24. 9. 2014 v konferenčních prostorách Hradu Litoměřice.

 

Číst dál: 23. - 24. 9. 2014 - Konference na téma Labská stezka od pramene k moři napříč Evropou bez bariér

filmem

Srdečně Vás zveme na jednodenní filmový festival v Českém Brodě, kterým vyvrcholí projekt spolupráce Učíme se filmem.

Více informací o festivalu a jeho programu je k dispozici na www.ucimesefilmem.cz a také na https://www.facebook.com/ucimesefilmem.

Číst dál: 20.9.2014 - Filmový festival z projektu Učíme se filmem

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates