Kontaky-modul

Fondy Středočeského kraje se otevřou i v letošním roce. Většina fondů se otevírá 22. ledna 2018, termín pro odevzdání žádosti a uzaření fondů je 31. ledna 2018 (ne všechny fondy mají datumy stejné, zkontrolujte si u jednotlivých programů). Nwebu Středočeského kraje jsou už k dispozici i programy jednotlivých fondů, přinášíme podrobnosti:Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů, od 22. ledna do 31. ledna 2018

-    Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
-    Pořízení nového dopravního automobilu
-    Vybavení jednotek SDH obcí info a svolávacím zařízením
-    Podpora spolků


Odkaz na program: www.kr-stredocesky.cz/web/urad/financovani-jednotek-sdh;jsessionid=FB4A39338826B0C5401615607D6E4FBD.liferay_s1

Fond sportu, volného času a primární prevence
Výstavba sportovních zařízení – investiční podpora od 40.000 Kč až do 500.000 kč
Neinvestiční – od 10.000 Kč až do 200.000 Kč (dále viz program)
-    Opravy a údržby sportovních zařízení
-    Podpora vrcholového sportu
-    Podpora handicapovaných
-    Dále viz program

Minimální spoluúčast 20% ze strany žadatele

Odkaz na program: www.kr-stredocesky.cz/web/20875/30;jsessionid=FB4A39338826B0C5401615607D6E4FBD.liferay_s1

Fond kultury
Má 3 podprogramy:
-    Obecní knihovny
  -vybavení knihoven mobiliářem, z dotace nelze hradit investice
20.000 – 70.000 Kč
-    Obnova památek –
        - prioritou je stav náhle vzniklé havárie na památce, dále viz program
10.000 (50.000) – 50.000 (500.000) záleží jestli se jedná o přípravu obnovy kulturní památky anebo o obnovu kulturní památky
-    Podpora kultury
-    Jedinečnost akce nebo projektu, nadlokálnost, možno podpořit celoroční kulturní činnost, akce a projekty muzejního typu
       20.000 – 10.000 Kč – žadatel může být i fyzická osoba
spoluúčast ze strany žadatele od 20%  do 60 % dále viz program-

Odkaz na program:
www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/financovani-obnovy-kulturnich-pamatek;jsessionid=FB4A39338826B0C5401615607D6E4FBD.liferay_s1

Humanitární fond, tématické zadání : Sociální oblast
-    Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných osobám se zdravot. postižením a seniorům (investiční a neinvestiční dotace)
Investiční: minimálně 100.000 Kč, max. 1.000.000 Kč
Neinvestiční minimálně: minimálně 100.000 Kč, max. 600.000 Kč
-    Podpora aktivit a dalších činností sociálního zaměření

Minimální spoluúčast žadatele 10%

Odkaz na program: www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/humanitarni-fond;jsessionid=FB4A39338826B0C5401615607D6E4FBD.liferay_s1

Infastrukturní fond

Odkaz na program


 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates