Kontaky-modul

V první části setkání jsme se snažily alespoň ve zkratce přiblížit principy komunitního plánování. Druhá část probíhala interaktivně. Účastníci byli rozděleni do čtyř pracovních skupin a poprvé pracovali na předem daná témata. Pro připomenutí, jedná se o tyto pracovní skupiny: 1 – rodina, děti a mládež, 2 – senioři, 3 – osoby se zdravotním postižením, 4 – osoby ohrožené sociálním vyloučením.Velmi nás potěšila přítomnost pana starosty města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Vlastimila Picka, který nás provedl úvodem. Dále si slovo vzal   místostarosta Petr Kváča, který zúčastněné seznámil s výstupy komunitního plánování města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav z minulých let.

Setkání hodnotíme velmi pozitivně. Hojný počet účastníků (celkem se nás sešlo 45) nás přesvědčil, že oblast plánování sociálních služeb se občanů dotýká a chtějí se aktivně podílet na sestavení dobře fungujícího komunitního plánu, který bude odpovídat specifikům vytyčené projektové oblasti.

Všem zúčastněným děkujeme a držme si pěsti, abychom již v průběhu projektu získaly hmatatelné výsledky.

 


Barbora Roušarová a Petra Pospíšilová za  MAS - Střední Polabí, z. s.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates