Kontaky-modul

Podmínky dotačního programu lze najít zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-iv

Oprávnění žadatelé: Spolčující (sdružující) sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy nebo školní sportovní kluby, které mají právní formu spolků, a)    s předmětem činnosti v oblasti sportu s celostátní působností, mající ve svých stanovách jako hlavní předmět činnosti realizaci sportovní a tělovýchovné činnosti

 

Dotaci lze použít na: údržbu a provoz sportovního zařízení, údržbu se zabezpečením oprav sportovního zařízení, včetně technických prostředků, strojů a zařízení ve vlastnictví oprávněného žadatele nebo jeho pobočného spolku sloužících k plnění obsahového vymezení programu

Žádost lze podat do 16. 10. 2017

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates