Kontaky-modul

Jednou z pěti prioritních oblastí Norských fondů 2014-2021 je program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, na který bylo vyčleněno přes 30 mil. eur z celkových 82,325 mil. eur. Program se bude primárně zaměřovat na „měkké projekty v oblasti životního prostředí" např. tvorbu strategií, monitoring, poskytování informací atd.Státní fond životního prostředí ČR byl vybrán jako nejvhodnější kandidát na funkci zprostředkovatele pro tento program, a to díky svým předchozím úspěchům a letitým zkušenostem s administrací obdobných programů. Přípravy programu se rozeběhnou v průběhu září po podpisu memoranda mezi Českou republikou a Norským královstvím, jehož znění odsouhlasila vláda ČR.

Cílem programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu je, jak už sám název napovídá, zlepšit environmentální situaci v ekosystémech a zmírnit dopady lidské činnosti na změny klimatu. K jeho naplnění dojde prostřednictvím projektů, jejichž obsahová náplň by měla být zaměřena na tvorbu strategií, plánů řízení a ochrany v oblasti životního prostředí s ohledem na ekosystémy, ohrožené druhy a společenstva včetně akčních plánů na omezení cizích invazivních druhů živočichů a rostlin. Podporovány budou rovněž projekty zaměřené na monitoring, modelování v oblasti životního prostředí včetně sdílení a poskytování informací o životním prostředí.

 

Zdroj článku a více informací: https://www.sfzp.cz/clanek/193/3389/cesta-k-dotacim-z-norskych-fondu-je-otevrena-oblast-zivotniho-prostredi-bude-spravovat-sfzp-cr/

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates