Kontaky-modul


Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 2017 ve 4:00.  K dispozici je 150.000.000 Kč, oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. Maximální výše podpory je 85 % způsobilých výdajů. Na projekt pak můžete žádat minimálně o 400.00 Kč, maximálně pak o 6.000.000 Kč. Informace o výzvě, přílohy najdete na webu esfcr.cz

 

Co to vlastně je, sociální podnik?

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

 

Principy sociálního podniku:

uplatňuje demokratické rozhodování uvnitř podniku,

je založen na základě veřejné potřeby,

provozuje činnosti, které prospívající společnosti nebo specifické skupině lidí (např. zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám),

je nezávislý na veřejných či jiných soukromých institucích,

poskytuje alespoň minimální podíl placené práce,

využívá případny zisku zpodnikání přednostně pro rozvoj sociálního podniku či pro naplnění veřejně prospěšných cílů,

aplikuje inovativní přístupy a řešení,

zohledňuje enviromentální aspekty svých činností,

podporuje sociální zodpovědnost firem na místní úrovni,

upřednostňuje uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates