Kontaky-modul

Další kolo dotace Stromy od Nadace ČEZ bude určeno pro podzimní výsadbu a otevírá se od 1. 7. 2017, dotační program bude otevřen až do 31. 7. 2017. Žadatelem mohou být obce nebo městské části Prahy. Maximální výše dotace 150.000 Kč, další podrobnosti v samotném programu.

 V grantovém řízení bude podporována:
Výsadba nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituelně odlišných (kulovité, přeštíhlené, pyramidální) v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu.
Liniová výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích –  kombinace stromy/keře pro možnost hnízdění ptáků.
Výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží (vrby, topoly, olše). Realizace se předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavených plochách obcí nebo v jejich extravilánu.
Zapojení veřejnosti/zájmových sdružení v obci – např. výběr lokality, účast na sázení či na následné údržbě zeleně je vítáno.

V grantovém řízení nebude podporována:
Jiná než liniová výsadba. Výsadba nepůvodních dřevin (např. thují, cypřišů, stříbrných smrků atd.), okrasných stromů a úprava parků. Výsadba domácích původních jehličnanů.

Příloha
Povinnou součástí Žádosti o nadační příspěvek je příloha - situace návrhu realizace (zakreslení výsadby stromů do mapy či fotografie) ve formátu pdf nebo jpg (max. velikost přílohy 2 MB).

Program ke stažení zde

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates