Kontaky-modul

KDY A JAK? Od 10. dubna máme start příjmu žádostí za sebou. Poslední termín řádného podávání jestanoven na pondělí 15. května, žadatelé však mají ještě po tomto termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1% za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června. Jednotnou žádost včetně příloh mohou žadatelé podat z pohodlí svého domova či kanceláře prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň se lze s přípravou a podáním žádosti obrátit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se žadatel rozhodne využít těchto služeb, doporučujeme OPŽL kontaktovat a domluvit si termín setkání. K dispozici je 65 pracovišť po celé České republice.

 

V rámci Jednotné žádosti v roce 2017 bude možné žádat o následující podpory:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS) Greening
 • Platba pro mladé zemědělce
 • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
 • Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
 • Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
 • Produkce konzumních brambor
 • Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
 • Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
 • Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
 • Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
 • Produkce chmele
 • Produkce cukrové řepy
 • Produkce bílkovinných plodin
 • Chov telete masného typu
 • Chov krávy chované v systému chovu s TPM
 • Chov bahnice nebo chov kozy M13
 • Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) M12
 • Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě M10
 • Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) M11
 • Ekologické zemědělství (EZ) M14
 • Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
 • Agroenvironmentání opatření 2007-13

Více na:

www.szif.cz/cs/jednotna-zadost

www.szif.cz

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates