Kontaky-modul

Účelem dotace je rozvoj měst a obcí do 2 000 obyvatel. Žadatel může podat maximálně dvě žádosti (ale závisí na počtu obyvatel v dané obci, například obce do 99 obyvatel mohou podat jen jednu žádost, viz text dotačního programu).

Termín podání žádostí:  18 dubna 2017 – 30 června 2020


Žadatel: obec do 2 000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí.Tématická zadání:
A.) Obnova venkova –výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury
- Dopravní infrastruktura (např. stavba chodníků)
- Technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod)
- Občanské vybavení – stavby sloužící pro sport, kulturu, veřejnou správu…
- Veřejná prostranství
B.) Projektová dokumentace
Zpracování projektové dokumentace

Neuznatelné náklady: nákup budov či pozemků, volně stojící vybavení, nákup nářadí zpracování žádosti (další viz program)

Uznatelné náklady: zpracování projektové dokumentace, průzkumné práce, revize, geodetické zaměření, geodetický plán, technický dozor investora, stavební práce, obsluha staveniště, stavební materiál, odvodnění, osvětlení, veřejný rozhlas, kamerové systémy, vestavěné vybavená, oplocení.. (další viz program)

Minimální spoluúčast žadatele je 20%  uznatelných nákladů, bližší specifikace:

a)    obce do 99 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal,

b)    obce od 100 do 199 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,

c)    obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1 000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,

d)    dobrovolný svazek obcí může podat maximálně dvě žádosti o dotaci, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele

Více informací naleznete na stránkách Středočeského kraje


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates