Kontaky-modul

I tento rok si můžete podávat žádosti do fondu hejtmana. Ten je narozdíl od jiných fondů vyhlášen po celý rok. Žádosti se podávají jak v písemné tak elektronické formě.

 

Žadatelé: fyzické a právnické osoby

Tématické zadání: Podpora hejtmana

Témata, na která lze podácat žádosti: oblast výchovy a vzdělávání, oblast kultury, oblast sportu a tělovýchovy, oblast sociální, oblast humanitární, oblast životního prostředí

Minimální a maximální výše dotace: 5.000 až 200.000 Kč, s minimální spoluúčastí ze strany žadatele 5 %.

Daším tématickým zadáním je Zmírnění následků živelných kastastrof, detailní podmínky viz text dotace.

Žádosti lze podávat průběžně od 20. 3. 2017 do 18. 12. 2020

 

Další informace o programu naleznete na stránkách Středočeského kraje

http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmana-a-zmirneni-nasledku-zivelnych-katastrof

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates