Kontaky-modul

Dalším fondem vyhlášeným ze Středočeského kraje je Infrastrukturní fond, dělený na dvě tematická zadání: podporu a rozvoj obnovy ZŠ a na životní prostředí.

K získání dotace z fondu musí být  současně akce/projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce, přičemž v této souvislosti musí být žadateli ze strany jiného veřejného poskytovatele vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo minimálně doklad o rezervování požadovaných finančních prostředků (registrace projektu nebo registrace akce).

Žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí
Příjem žádostí od 18. dubna do 2. května


A) Tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL v následujících oblastech podpory:
a) Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) z podprogramu 298213 (29821300) „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“.
b) Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) z programu 133330 „Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“.

V tématickém zadání podpory a obnovy základních škol je 110 000 000 Kč
Maximální výše dotace 10 000 000 Kč, minimální spoluúčast financování 15 %,
maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování akce/projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2016.

B) Tematické zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v následujících oblastech podpory:
a) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 250 - Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“

b) „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“

V tématickém zadání životní prostředí je celkem 50 mil Kč. V tématickém zadání podpory a obnovy základních škol je 110 000 000 Kč
Maximální výše dotace 5 000 000 Kč, minimální spoluúčast financování 15 %,
maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování akce/projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2016.

Veškeré informace o fondu naleznete na adrese: www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/isf

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates