Kontaky-modul

Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace poskytované MV GŘ HZS ČR  obcím  prostřednictvím  krajů,  jsou  účelové  neinvestiční  dotace  poskytované  ve  smyslu  ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech a v souladu s usnesením  vlády ČR. Obec přijímá účelovou neinvestiční  dotaci jako prostředky státního rozpočtu na výkon činností stanovených v zákoně o požární ochraně.


Účelová neinvestiční dotace je určena obcím na:

1.) Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce
ve formě dotace na:

a.) zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II

- mzdové výdaje
- neinvestiční opravy

b) mzdové výdaje a zákonné pojistné člena vykonávajícího službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání  v pracovním poměru dle zákona
(Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40 % plné týdenní  pracovní  doby)

2.) Odbornou přípravu  strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí k  získání  odborné  způsobilosti  nebo prodloužení  platnosti  osvědčení  o  odborné  způsobilosti.

3.) Výdaje  za  uskutečněný  zásah  jednotky  SDH  obce  mimo  územní  obvod  jejího  zřizovatele  na  výzvu  územně  příslušného  operačního  a  informačního  střediska  HZS kraje.

4.) Věcné vybavení neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče,  hadice  apod.) nebo také  opravy,  technické  prohlídky  požární  techniky  a věcnýchprostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také JPO V, která provedla v průběhu rozpočtového roku.

 

Veškeré další informace naleznete na: www.kr-stredocesky.cz/web/urad/financovani-jednotek-sdh

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates