Kontaky-modul

Nový projekt od RC Routa financovaný z Evropských fondu, z operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zlepšit postavení osob ohrožených na trhu práce z regionu Střední Polabí, a to prostřednictvím navzájem propojených a navazujících motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit. Důraz je kladen na individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik dovedností, propojenost s praxí. Dílčími cíli jsou podpora žen aspirujících či pracujících na vedoucích pozicích, podpora jazykového a IT vzdělávání, zvyšování povědomí o otázkách diskriminace, včetně její prevence, zvyšování povědomí v pracovně-právní oblasti, posílení spolupráce s dalšími subjekty, jako zaměstnavatelé, ÚP, neziskové organizace, obce atd. Aktivity jsou přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a dostupné všem, včetně hlídání dětí, náhrad cestovného, přizpůsobení časů aktivit (dopolední, odpolední i víkendové akce) a lokálním podmínkám – aktivity budou probíhat v celém regionu Středního Polabí. V provozu bude Informační a asistenční centrum Kariérový ReStart v Čelákovicích s možností využití PC, připojení na internet, knihovny a odborných materiálů. Všechny aktivity a služby projektu jsou poskytovány ZDARMA.

 

Kdo se může do projektu přihlásit?

Do našeho projektu se můžete přihlásit, pokud spadáte alespoň do jedné z následujících kategorií:

1. Jste rodič s malými dětmi do 15 let (včetně pěstounů, samoživitelů) nebo

2. Vracíte se do práce po mateřské/rodičovské dovolené a během MD/RD jste nevykonával/a zaměstnání ani podnikání nebo

3. Jste v produktivním věku, ale nejste zaměstnan/á, nepodnikáte ani nejste registrován/a na ÚP nebo

4. Jste žena ohrožená na trhu práce – žena evidovaná na ÚP déle než 5 měsíců, zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončení prac. poměru v řádu měsíců, žena pečující o děti mladší 15 let, žena evidovaná na ÚP jako zájemkyně o zaměstnání,  žena do 25 let, žena ve věku 55 – 64 let nebo

5. Jste osoba pečující o jinou závislou osobu nebo

6. Jste zaměstnaná/zaměstnaný v pracovněprávním poměru nebo služebním vztahu k organizaci, jste na MD/RD a během své MD/RD vykonáváte výdělečnou činnost, jste zaměstnankyně organizací a institucí soukromého, veřejného i neziskového sektoru ve vedoucí/manažerské pozici či chystající se na vedoucí/manažerskou pozici.

  

Jaké vzdělávací a podpůrné aktivity budou v rámci projektu probíhat?

  • Individuální kariérové a profesní poradenství a koučování, individuální pracovně-právní poradenství

  • Motivační a vzdělávací aktivity – workshopy a kurzy na téma hledání osobního potenciálu, hledání a změny práce, slaďování rodiny a práce, pracovně-právní oblasti

  • Kurzy a podpůrné aktivity na rozvoj manažerských dovedností žen

  • Bilanční a pracovní diagnostika

  • Kurzy anglického jazyka

  • Moderní IT kurzy

  • Osvěta a poradenství v oblasti diskriminace na trhu práce

  • Provoz Infocentra Kariérový ReStart

Zdroj informací a webu projektu: www.rc-routa.cz/projekt/restartuj-karieru-s-routou/

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates