Kontaky-modul

V loňském roce se spolkům v Lázních Toušeni podařilo zrealizovat dva projekty podpořené z Fondu hejtmana Středočeského kraje. Divadelní soubor si podal žádost o podporu na nákup nebrzděného vozíku, který využije při přípravě kulturních akcí v Toušeni a při hostování na jiných scénách. Vozík má ložní plochu 295x145 cm a lze ho připojit za osobní auto. Celkové náklady na byly 38 020 Kč a z dotace bylo hrazeno 52% nákladů.

 

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň pokračuje v postupném opravování sokolovny. V roce 2015 se díky podpoře z Fondu hejtmana podařilo vyměnit 5 velkých oken na hlavním sále a loni se realizovala protipožární opatření, která jsou stanovena v projektu na kompletní rekonstrukci toušeňské sokolovny. Na sále byl tak osazen  protipožární hydrant, pořízeny byly nové hasící přístroje a také byly instalovány hlásiče kouře. Všechna opatření zvyšují bezpečnost, protože na sále sokolovny se stále topí v násypných kamnech na uhlí a hrozba požáru je tak neustálá. Celkové náklady byly 63 405 Kč a z dotace bylo hrazeno 79% nákladů.

Oba toušeňské spolky dlouhá léta financovaly všechny svoje aktivity i investice většinou z vlastních zdrojů (členské příspěvky, tržby z provozu občerstvení apodobně). Časem se ale ukazuje, že zejména provoz sokolovny, kterou čeká řada rekonstrukcí, není v dnešní době možný pouze díky ochotě dobrovolníků. Prvorepublikové nadšení Sokolů, kteří se ve volném čase ve velké míře sdružovali a budovali zázemí pro své aktivity, je nenávratně pryč. Dnešní doba přináší nespočet možností aktivního i pasivního využití volného času. Spolkový život možná nahradí život na sociálních sítích.

Myšlenka získávat finanční prostředky z dotačních zdrojů se tak před dvěma lety postupně objevila jako jasný krok k udržení funkčnosti spolků. Významně v tom pomohla v té době vzniklá Místní akční skupina Střední Polabí, která uspořádala semináře k přípravě dotačních žádostí a která pravidelně informuje o dotačních možnostech.

Oběma toušeňským spolkům se již podařilo zrealizovat několik menších projektů podpořených z krajského rozpočtu, z Nadace ČEZ a Nadace Život umělce. Velké naděje si toušeňský Sokol vkládal do podané žádosti na kompletní rekonstrukci sokolovny, která by mohla být podpořena z vyhlášeného dotačního programu MŠMT na investice do sportovních zařízení. Tato žádost však nebyla úspěšná a její realizace tak zůstává hlavní výzvou pro další rozvoj a „konkurenceschopnost“ spolku. V budoucnosti pravděpodobně dojde k rozdělení rekonstrukce na několik etap a Sokolové budou hledat finanční prostředky postupně.

Ing. Luboš Jakub

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates