Kontaky-modul

07.12.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo alokaci u některých výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti předškolního vzdělávání, sociálního podnikání, památek a bezpečnosti dopravy. Navýšená částka přesahuje 1,1 miliardy korun.

Na základě vysokého zájmu žadatelů a velkého množství kvalitních projektů jsme navýšili alokaci u některých výzev z našeho Integrovaného regionálního operačního programu. Vyjdeme tak vstříc žadatelům, kteří si připravili kvalitní projekty a nedostalo by se na ně vzhledem k původní výši alokace. Jsem ráda za takovýto zájem,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  


 Zvýšením alokace uvedených výzev umožňujeme schvalování projektů bez nutnosti čekat na dohodnocení všech projektů registrovaných ve výzvě, protože díky navýšení alokace o stanovenou částku výzva obsahuje dostatečnou rezervu pro případné financování všech projektů, které jsou stále hodnoceny a po dohodnocení splní všechny podmínky výzvy. Zároveň je navýšením alokace možné financovat řádově desítky kvalitních projektů, které sice podmínky výzvy splnily, ale vzhledem k původní alokaci by skončily tzv. pod čarou, a žadatelé by takový kvalitní projekt museli podávat znovu do případné opakované výzvy.
 
15. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“ Navýšena alokace výzvy o 276 mil. Kč na 1 737 894 254 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

11. výzva „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ Výzva byla navýšena o 1 mil. Kč původní alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to na 133 000 000 Kč.  Vzhledem k navýšení alokace výzvy bude moci ŘO IROP přistoupit ke schvalování projektů v oblasti sociálního podnikání v této výzvě. Nejvíce projektů podaly dřevozpracující podniky, stavební podniky (např. výroba plotů, stavebních prvků) a kavárny či pražírny kávy.

13. výzva „Revitalizace vybraných památek“Původní alokace byla navýšena o 248 mil. Kč na 3 248 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj . Díky navýšení alokace 13. výzvy začne ŘO IROP neprodleně schvalovat úspěšné projekty zaměřené na podporu památek (např. hrad Kost, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada, vodní hamr Dobřív apod.).

18. výzva „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ Alokace byla navýšena o 583,27 mil. Kč na 1 072 020 000 Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční objem kvalitních projektů rekonstrukcí, modernizací a výstavby komunikací pro pěší a komunikací pro cyklisty, která splňují kritéria hodnocení a kontrol, přesahoval původní alokaci výzvy. Díky navýšení alokace výzvy tak dojde k uspokojení většího počtu žadatelů po celé České republice a již bude možné začít schvalovat úspěšné projekty na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy předložené v 18. výzvě.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates