Kontaky-modul

Vážení členové Výboru,
 
Zveme Vás, z pověření paní předsedkyně Ing. Barbory Krejčí PhD., na jednání Výboru MAS 16.8.2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MAS s programem:

Vzetí na vědomí proběhlých hlasování per rollam
Zpráva auditora a dopis auditora s doporučením
Přijetí zástupu za vedoucí MAS po dobu MD – odsouhlasení dodatku k PS pro E. Koťátkovou
Předání přístupů do banky a datové schránky pro E.Koťátkovou
Zpracování šablon – podmínky, zpracování, % za administraci
Odsouhlasení dodatku k PS pro M. Tógliová
Odsouhlasení podání žádosti do OPZ+ na projekt MAS 2021-2027
Odsouhlasení podání podání žádosti na OPTP – režijní výdaje MAS 2021-2027
Přijetí dotace od Stř.kraje na rok 2022
Přijetí dotace na MAP III
Informace k přípravě programového rámce IROP, PRV MAS 2021-2027
Odsouhlasení organizačního řádu a interní směrnice MAS
Ostatní
 
Předem Vám děkujeme za potvrzení Vaší účasti, podklady Vám zašleme týden před jednáním,

S pozdravem,
za MAS Střední Polabí, z.s.
Bc. Barbora Roušarová
Vedoucí SCLLD
Tel: 774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates