Kontaky-modul

Zveme vás na zasedání Valného shromáždění MAS – Střední Polabí, z.s. dne 25. 6. 2020 v 17:30 v Sokolovně v Lázních Toušeni (adresa: Nehvizdská 167, Lázně Toušeň) s následujícím programem:

- Vzetí na vědomí hlasování per rollam

- Volba členů Výběrové komise

- Schválení účetní uzávěrky a výsledku hospodaření MAS za rok 2019

- Odsouhlasení Výroční zprávy za rok 2019

- Potvrzení proběhlé volby Výboru a Kontrolní komise na minulém jednání VS v červnu 2019 (dle podmínek IROP a rejstříkového soudu)

- Informace k ukončení Programového období 2014 – 2020 a zkušenosti žadatelů MAS s čerpáním dotací

- Informace k plánovanému období 2021 – 2027

- Standardizace MAS v roce 2020 pro nové prog.období  

 

Podklady pro jednání a další informace Vám budou zaslány do 7 dnů před termínem jednání
Předem Vám děkuji za potvrzení Vaší účasti e-mailem.
 

Za MAS Střední Polabí, z.s.

Barbora Roušarová
Vedoucí SCLLD
Tel: 774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates