Kontaky-modul

Členy Výboru MAS zveme na jednání Výboru v úterý 28. ledna 2020 od 17:00 do cca 19:00 změna času na 15.30 hodin v zasedací místnosti MAS na zámku v Brandýse nad Labem.
 
Program jednání:

- Změna strategie PRV - Hlavně schválení změny SCLLD PRV  v rozsahu rušení nevyužitých fichí,  převod nevyužitých alokací, implementace nové fiche do článku 20, změna finančního plánu, změna indikátorového plánu

- Změna strategie IROP – změna rozvržení fin.plánu a změna indikátorového plánu, Schválení přesunu nevyčerpaných prostředků v rámci opatření IROP

- Změna strategie OP Z - změna rozvržení fin.plánu a změna indikátorového plánu

- Odsouhlasení projektu přijatého ve výzvě MAS Střední Polabí z. s. – Opatření CLLD 8 - Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin – II. (číslo výzvy MAS B99/03_16_047/CLLD_17_03_033)

- Odsouhlasení projektů podaných v 1. výzvě Dobromyslu

- Odsouhlasení dodatků k PS zaměstnanců MAS – v náplni práce nově příprava nového období 2021 – 2027, prodloužení PS  pro prodavačku v Dobromyslu

- Návrh rozpočtu MAS pro rok 2020 ke schválení Výboru a přehled čerpání cashflow v roce 2020

- Dotace od Středočeského kraje pro 2020 – přijetí dotace

- Odsouhlasení úpravy směrnice pro provádění inventarizací

- Leaderfest 2020 v Kutné Hoře 27. – 29. 5. 2020

- Podání žádosti MAS do Norských fondů na zpracování adaptační strategie

- Celkový přehled čerpání dotací v rámci SCLLD a plán vyhlášených výzev

- Příprava Valného shromáždění MAS 2020

- Příprava nového programového období 2021 – 2027 informace

- Ostatní

Předem děkuji za potvrzení Vaší účasti, veškeré podklady k jednání Vám zašleme s týdenním předstihem.
 
Za MAS Střední Polabí, z.s
 
Barbora Roušarová
Vedoucí SCLLD

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates