Kontaky-modul

Naše Místní akční skupina v současné době neposkytuje poradenství a administraci v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Tyto služby budeme poskytovat po oficiálním pověření Státním fondem životního prostředí. Sledujte naše webové stránky nebo nás kontaktujte po 1. 1. 2023.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates